Приказивање 11306 резултата

Архивски опис
Напредне опције претраживања
Приказ штампања Види:

3681 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Окружна област Бањалука

  • BA ARSBL 0001
  • Фонд
  • 1878 - 1918

Фонд садржи фрагментарно сачувану грађу која се односи на бројне теме из домена јавног живота и управе на подручју Округа Бањалука. Списи садрже различите врсте материјала – дописе, извјештаје, пројекте, молбе, петиције итд. – који потичу од разни...

Kreisbehörde Banjaluka

списи 1-83

1. Број 141/44Записник о истрази (саслушању) састављен 8. 9. 1944. године у ОНОО Стари Мајдан; оштећена Перса (Боже) Драгичевић из села Подлуга пријављује убиство оца почињено од стране усташа 27. 6. 1941. године и материјалну штету насталу пљачко...

повјерљиви списи

Преписка, записници, извјештаји, планови и разна докуменмтација из дјелатности пољопривредног одјељења.пов. 439/47 План сјетве озиме уљане репице у 1947. години по мјесним народним одборима;пов.712/47 Извјештај СНОС о откупу сјемена јарог лана;пов...

Сједнички материјали

Рјешење о избору предсједника савјета НОО Хрваћани 633/55 26.10.1955. године,Одлука о оснивању Ветеринарског фонда при НОО Хрваћани 1455/55 29.12.1955. године,Рјешење о престанку рада Откупне станице „ Пољопроизвод“ Бос. Градишка са сједиштем у Х...

Сједнички материјали

СЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИОдлука о унутрашњој организацији управних органа НОО Котор Варош 292/55 31.08.1955. годинеРјешење о проглашењу Среске апотеке у Котор Варошу за установу са самосталним финансирањем 1477/55 28.10.1955. годинеОдлука о организаци...

Списи

Фонд: Народни одбор општине Ситница1953. годинаСПИСИ Година:Распон бројева:Број кутије: 1 1953-1955.ПРЕГЛЕД САДРЖАЈАПовјерљиви списиГодишњи извјештај о грађевинској дјелатности за 1952. годину на територији НОО Ситница, пов 4/53Списак регрута рођ...

Сједнички материјали

Записници, одлуке и рјешења са сједница НОО ШибовскаСписак одборника НОО Шибовска, 07.08.1955. годинеОдлука о унутрашњој организацији управних органа НОО Шибовска 41/55, 31.08.1955. годинеОдлука о броју школских одбора на подручју Општине Шибовс...

списи

Записници сасједница Градског обскрбног уреда одржане:23. 10. 1942. године07. 11. 1942. године16. 11. 1942. године26. 11. 1942. године30. 12. 1942. године09. 01. 1943. године22. 01. 1943. године05.02. 1943. године26. 03. 1943. године17. 05. 1943. ...

сједнички материјали

Сједнички материјали:Одлука о унутрашњој организацији управних органа НОО Бос. Градишка 8/55 31.08.1955. годинеРјешење о одобрењу оснивања Земљорадничке задруге с.о.ј. Гашница у Бистрици НОО Бос. Градишка 74/55 20.12.1955. годинеРјешење о одобрењу...

општи списи

Допис Окружног народноослободилачког одбора Прњавор од 18.08.1944. упућен СНОО-у Прњавор да доставе податке о подјељеним количинама уља за млинове и вршалице, број 444/44Допис Окружног народноослободилачког одбора Козара од 23. октобра СНОО-уПрња...

Захвала православном свештенству из Прњавора на послатој новогодишњој честитки Царском двору

Земаљска влада Сарајево – Окружној области Бањалука: да се захвали православном свештенству из Прњавора на послатој новогодишњој честитки Царском двору.

Списи без броја

Молбе или потврде за додјелу зимске помоћи припадницима Хрватског домобранства с подручја општине:Бронзани Мајдан1. Аџан Иве Лука из Обровца2. Богдановић Анте Марко из Стратинске3. Иванчић Јела жена погинулог Анте из Обровца4. Јурић Николе Лука из...

Сједнички материјали и списи матичара

Записник са сједнице Народног одбора Врпоље одржане 10.04. 1953. годинеЗаписник са сједнице Народног одбора Врпоље одржане 16.06. 1953. годинеЗаписник са сједнице Народног одбора Врпоље одржане 05.08. 1953. годинеЗаписник са сједнице Народног ...

Дјеловодни списи 1-509

1/52 Рјешења о отказу због ликвидације предузећа43/52 Списак радника и службеника који имају право на повлаштену вожњу321/52 Подаци о платном фонду и радној снази по обрасцу РС и ФП494/52 Увјерење о запослењу у предузећу-Пасуовић Иван

Сједнички материјали

Записници, одлуке и рјешења са сједница НОО Скендер Вакуф 1955-1957. године, II-XXIОдлука о унутрашњој организацији управних органа НОО Скендер Вакуф 58/55 30.08.1955. годинеРјешење о изузимању непокретне општенародне имовине испод управљања од З...

Резултати 1 до 25 од 11306