Кутија 0001 - Сједнички материјали

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0124–0001

Назив јединице описа

Сједнички материјали

Датум(и)

  • 1955-1958 (Креирање)

Ниво описа

Кутија

Обим и носач записа

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Рјешење о избору предсједника савјета НОО Хрваћани 633/55 26.10.1955. године,
Одлука о оснивању Ветеринарског фонда при НОО Хрваћани 1455/55 29.12.1955. године,
Рјешење о престанку рада Откупне станице „ Пољопроизвод“ Бос. Градишка са сједиштем у Хрваћанима 1459/55 29.12.1955. године,
Рјешење о оснивању Ветеринарске станице НОО Хрваћани 1460/55 29.12.1955. године ,
Рјешење о постављењу шефа Мјесног уреда у Поточанима 1927/56 05.04.1956. године,
Рјешење о постављењу шефа Мјесног уреда у Кокорима 1928/56 05.04.1956. године,
Рјешење о постављењу управитеља школа на терену овог одбора 1929/56 05.04.1956. године,
Рјешење о измјени и допуни рјешења о додјељивању на трајно коришћење дјелова зграде из опшенародне имовине Земљорадничкој задрузи Поточани 3029/56 15.06. 1956. године,
Рјешење о додјели зграде из општенародне имовине на бесплатно коришћење Земљорадничкој задрузи „ Ласта“ Поточани 2547/56 15.06.1956. године,
Рјешење о додјели шупе из општенародне имовине на бесплатно коришћење Земљорадничкој задрузи Хрваћани 2532/56 15.06.1956. године,
Рјешење о додјели зграде из општенародне имовине на бесплатно коришћење Земљорадничкој задрузи Друговићи 2959/56 15.06.1956. године,
Рјешење о додјели зграде из општенародне имовине на бесплатно коришћење Основној организацији народне омладине Хрваћани1987/56 15.06.1956. године,
Рјешење о додјели зграде из општенародне имовине на бесплатно коришћење Јанковић Љуби из Поточана 1185/56 15.06.1956. године,
Рјешење о отварању пијаце НОО Хрваћани у Хрваћанима 3030/56 14.6.1956. године,
Рјешење за оснивање погонске јединице „ Ковачке струке“ Земљорадничке задруге у Хрваћанима 2268/56 15.06.1956. године,
Правила Фонда за путеве Општине Х рваћани 3034/56 15.06.1956. године,
Правила Фонда за кредитирање стамбене изградње Општине Хрваћани 3033/56 15.06.1956. године,
Одлука о завођењу мјесног самодоприноса 3262/56 30.06.1956. године,

Рјешење о додјели зграде из општенародне имовине на бесплатно коришћење Ђукић Вељки из Деветина 3238/56 30.06.1956. године,
Рјешење о именовању предсједника и чланова савјета НОО Х рваћани 3413/56 11.07.1956. године,
Рјешење о разрјешењу дужности секретара НОО Хрваћани 5019/56 12.10.1956. године,
Рјешење о постављењу шефа Мјесног уреда у Поточанима 5091/56 12.10.1956. године,
Одлука о робном промету и пијачном реду на пијаци НОО Х рваћани у Хрваћанима 6068/56 27.11.1956. године,
Р јешење о додјели земљишта из општенародне имовине Земљорадничкој задрузи Друговићи 5057/56 27.11.1956. године,
Р јешење о додјели земљишта из општенародне имовине Земљорадничкој задрузи Хрваћани 2345/56 27.11.1956. године,
Р јешење о додјели земљишта из општенародне имовине Земљорадничкој задрузи
„ Ласта“ Поточани 6243/56 27.11.1956. године,
Рјешење о постављењу шефа Мјесног уреда у Поточанима 6067/56 27.11.1956. године
Рјешење о оснивању Библиотеке НОО Х рваћани 370/57 16.02. 1957. године,
Рјешење о именовању чланова школских одбора шестогодишњих и основних школа на подручју општине 930/57 28.04.1957. године,
Извјештај о раду Савјета за привреду и комуналне послове и Савјета за просвјету и културу 12.06.1957. године,
Рјешење о додјели зграде из општенародне имовине на бесплатно коришћење Земљорадничкој задрузи Кокори 1532 /57 01.08.1958. године,
Рјешење о оснивању Осмогодишње школе у Хрваћанима 1771/57 03.09.1957. године,
Рјешење о именовању управитеља Народне основне школе у Кокорима зс 734/57 26.12.1957. године,
Рјешење о именовању управитеља Народне основне школе у Орашју зс 734/57 26.12.1957. године
Рјешење о именовању управитеља Народне основне школе у Друговићима зс 734/57 26.12.1957. године
Рјешење о именовању управитеља Народне основне школе у Кољанима зс 734/57 26.12.1957. године,
Рјешење о именовању управитеља Народне основне школе у Љубатовцима зс 734/57 26.12.1957. године,
Рјешење о именовању управитеља Народне основне школе у Црквеној зс 734/57 26.12.1957. године,
Рјешење о разрешењу секретара НОО Хрваћани 736/58 17.2.1958. године,
Рјешење о именовању секретара НОО Хрваћани 736/58 17.2.1958. године.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места