Кутија 0001 - Списи

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0421–0001

Назив јединице описа

Списи

Датум(и)

  • 1953-1955 (Креирање)

Ниво описа

Кутија

Обим и носач записа

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Фонд: Народни одбор општине Ситница

1953. година

СПИСИ Година:
Распон бројева:
Број кутије: 1

1953-1955.

ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА

Повјерљиви списи


  • Годишњи извјештај о грађевинској дјелатности за 1952. годину на територији НОО Ситница, пов 4/53
  • Списак регрута рођених 1933. године са подручја НОО Ситница који се упућују на служење кадровског рока у Југословенку народну армију; пов. 20/53
  • Карактеристика омладинаца који одлазе у ЈНА-а на одслужење кадровског рока; пов. 24/53
  • Карактеристике резервних официра са подручја НОО Ситница; пов 37/53
  • Списак преживјелих жртава фашистичког терора којима се додјељује материјална помоћ, пов. 49/53

1953/1955 Записници са сједница НОО Ситница
1955. година
Платне листе одборника и службеника НОО-а Ситница за период јануар-аугуст
1955. година
Купопродајни уговори:
Продавац НОО Ситница, купац Милетић Јово
Продавац НОО Ситница, купац Гуслов Тоде Јован
Продавац НОО Ситница, купац Зељковић Дмитар
Продавац НОО Ситница, купац Васиљевић Милош из Г. Соколова
Продавац НОО Ситница, купац Чавић Миле
Продавац НОО Ситница, купац Зељковић Драгомир
Продавац НОО Ситница, купац Човић Јово из Раткова Доњег
Продавац НОО Ситница, купац Салак Марко
Продавац НОО Ситница, купац Салак Гојко
Продавац НОО Ситница, купац Топаловић Владо
Продавац НОО Ситница, купац Калабић Драгутин
Продавац НОО Ситница, купац Босанчић Драгутин
Продавац Мачкић Јово, купац НОО Ситница
Катастарски подаци

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места