Кутија 0001 - Сједнички материјали

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0454–0001

Назив јединице описа

Сједнички материјали

Датум(и)

  • 1955-1958 (Креирање)

Ниво описа

Кутија

Обим и носач записа

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Записници, одлуке и рјешења са сједница НОО Скендер Вакуф 1955-1957. године, II-XXI
Одлука о унутрашњој организацији управних органа НОО Скендер Вакуф 58/55 30.08.1955. године
Рјешење о изузимању непокретне општенародне имовине испод управљања од Земљорадничке задруге у Скендер Вакуфу 44/55, 03.11.1955. године
Рјешење о оснивању Ветеринарског фонда при НОО Скендер Вакуф 63/56 20.01.1956. године
Рјешење о оснивању Ветеринарске станице при НОО Скендер Вакуф 1046/56 22.02.1956. године
Извјештај о раду Савјета за народно здравље и социјално старање НОО Скендер Вакуф, 14.08.1956. године
Одлука о унутрашњој организацији и дјелокругу рада управних органа НОО Скендер Вакуф 3305/56 14.08.1956. године
Извјештај о раду Савјета за план и финансије НОО Скендер Вакуф, 29.04.1957. године
Извјештај о стању, раду и проблемима школства на подручју општине Скендер Вакуф, 07.06.1957. године
Извјештај о раду Судије за прекршаје НОО Скендер Вакуф, 25.07.1957. године
Рјешење о бирању судије за прекршаје 1696/57, 25.07.1957. године
Рјешење о разрјешењу управитеља Народне основне школе у Живиницама 1948/57, 06.09.1957. године
Рјешење о постављењу управитеља Народне основне школе у Живиницама 1949/57, 06.09.1957. године
Рјешење о именовању чланова школских одбора на подручју Општине Скендер Вакуф 2253/57, 24.10.1957. годинe
Рјешење о разрјешењу управитеља Народне основне школе у Скендер Вакуфу 2256/57, 24.10.1957. године
Записници, одлуке и рјешења са заједничких сједница Општинског вијећа и Вијећа произвођача НОО Скендер Вакуф 1957. година III
Рјешење о постављењу управитеља Народне основне школе у Бастајима 2570/57, 22.12.1957. године
Записници, одлуке и рјешења са посебних сједница Општинског вијећа и Вијећа произвођача НОО Скендер Вакуф 1957. године I-IV
Рјешење о оснивању Народне основне школе у селу Бастајима 2358/57, 27.11.1957. године
Записници, одлуке и рјешења са заједничких сједница Општинског вијећа и Вијећа произвођача НОО Скендер Вакуф 1958. година V-X
Рјешење о постављеењу в.д. управника Општинске Ветеринарске станице у Скендер Вакуфу 614/57, 22.02.1958. године
Извјештај о извршењу акционог програма и плана унапређења пољопривреде на терену НОО Скендер Вакуфу 24.04.1958. године
Записници, одлуке и рјешења са посебних сједница Општинског вијећа и Вијећа произвођача НОО Скендер Вакуф 1958. година IV-X
Рјешење о оснивању Народне основне школе у селу Бастајима 2358/57, 27.11.1957. године
Рјешење о именовању чланова Школског одбора Народне основне школе у селу Бастајима 2570/57, 28.12.1957. године
Одлука о унутрашњој организацији и дјелокругу рада органа управе НОО Скендер Вакуф 01-2219/58 02.07.1958. године
Рјешење о оснивању Народне основне школе у селу Борку 01-3317/58, 31.10.1958. године

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места