Кутија 0001 - сједнички материјали

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0115–0001

Назив јединице описа

сједнички материјали

Датум(и)

  • 1955-1957 (Креирање)

Ниво описа

Кутија

Обим и носач записа

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Сједнички материјали:
Одлука о унутрашњој организацији управних органа НОО Бос. Градишка 8/55 31.08.1955. године
Рјешење о одобрењу оснивања Земљорадничке задруге с.о.ј. Гашница у Бистрици НОО Бос. Градишка 74/55 20.12.1955. године
Рјешење о одобрењу проширења пословања Откупној станици „Чатрња“ предузећа
„ Пољопроизвод“ Бос. Градишка 992/55 20.10. 1955. године
Рјешење о постављењу в.д. судије за прекршаје НОО Бос. Градишка 1707/55 20.10.1955. године
Рјешење о постављењу управника Пољопривредне станице у Бос. Градишки 1705/55 20.10.1955. године
Рјешење о оснивању Центра за ванармијско војно васпитање народа на подручју општине Бос. Градишка 3578/55 30.12.1955. године
Рјешење о оснивању Двогодишње основне школе у Буквику 3757/55 30.12.1955. године
Рјешење о одобрењу за конституисање Предузећа „ 24. Април“ у Бос. Градишки 3696/55 30.12.1955. године
Одлука о организацији, пословању и реду на пијацама и вашарима на подручју општине Бос. Градишка 1132/56 31.01.1956. године
Рјешење о додјели земљишта из Пољопривредног земљишног фонда Земљорадничкој задрузи у Дубравама 1612/56 31.01.1956. године
Одлука о школским подручјима школа на подручју НОО Бос. Градишка 20.03.1956. године
Правила Ветеринарског фонда при НОО Бос. Градишка 3066/56 20.03.1956. године
Рјешење о разрешењу дужности члана Управног одбора Народне апотеке у Бос. Градишки 3067/56 20.03.1956. године
Рјешење о постављењу директора Трговинског предузећа „24. Април“ у Бос. Градишци 1610/56 20.03.1956. године
Рјешење о постављењу учитеља у Основној школи Средњи Ламинци 4944/56 24.04.1956. године
Рјешење о постављењу учитеља у Основној школи Доња Долина 4945/56 24.04.1956. године
Рјешење о постављењу управитеља Општинске библиотеке у Бос. Градишци 832/56 24.04.1956. године,
Рјешење о додјели земљишта из општенародне имовине на коришћење Земљорадничкој задрузи Козинци 4540/56 16.05.1956. године,
Рјешење о додјели земљишта из општенародне имовине на коришћење Шумској управи Бос. Градишка 1442/56 16.05.1956. године,
Рјешење о додјели земљишта из општенародне имовине на коришћење Пољопривредном предузећу „Нови живот“ у Дубравама 5878/56 22.06.1956. године,
Рјешење о додјели земљишта у друштвеној својини на коришћење Стамбеној заједници СОЈ из Бос. Градишке 5741/56 22.06.1956. године,
Рјешење о оснивању Осмогодишње школе у Дубравама 10137/56 25.12.1956. године,
Одлука о школским подручјима школа на подручју НОО Бос. Градишка 10139/56 25.12.1956. године
Рјешење о разрјешењу дужности управитеља Народне осмогодишње школе у Бос. Градишци 830/57 11.02.1957. године,
Рјешење о постављењу в.д. управитеља Народне осмогодишње школе у Бoс. Градишци 829/57 11.02.1957. године
Рјешење о разрешењу дужности секретара НОО Бос. Градишка 826/57 11.02.1957. године,
Рјешење о именовању секретара НОО Бос. Градишка 825/587 11.02.1957. године,
Рјешење о постављењу вршиоца дужности управника Расадника у Крушкику 822/57 11.02.1956. године
Рјешење о оснивању Занатско лимарско-браварске и водоинсталатерске радње „Метал“ Бос. Градишка 1396/57 14.03.1957. године
Рјешење о припајању Воћног расадника Крушкик Земљорадничкој задрузи Босанска Градишка 1010/57 14.03.1957. године
Рјешење о оснивању Шестогодишње школе у Дубравама 2223/57 29.04.1957. године
Рјешење о оснивању Шестогодишње школе у Ламинцима-Сређанима 2222/57 29.04.1957. године
Записници са посебних сједница Општинског вијећа и Вијећа произвођача и заједничких сједница Општинског вијећа и Вијећа произвођача I-IV

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места