Приказивање 11385 резултата

Архивски опис
Напредне опције претраживања
Приказ штампања Види:

3681 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Санација стамбених објеката у Улицама Моше Пијаде, Козарска и Касима Хаџића

(УП-1111) Санација стамбених објеката у Улицама Моше Пијаде, Козарска и Касима Хаџића.Рјешење број 04/2-УП/I-1111/70 одобрење санације стамбених објеката у улици: Моше Пијаде број 25 и 27, Козарска 11е и Касима Хаџића број 26 и 28Пројекат санациј...

Грађевинска дозвола и санација 1130-1150

(УП 1130-1150)1. Тешановић Ана (1130) – рјешење број 04/2-УП/I-1130/70 за привремено одобрење за доградњу објекта киоска-ћевабџинице у Улици Алеја ЈНА (Алеја Светог Саве) испред интерната школе ученика у привреди, привремена локација и пројекат2....

Грађевинске дозволе и санације 1151-1170

1151-11701. Имамовић Енес (1151) - рјешење број 04/2-УП/I-1151/70 за одобрење изградње гараже у Улици Моше Пијаде 47/2 (Јеврејска)2. Жељезничко-транспортно предузеће (1152) - „Радна јединица друштвене исхране“ Бањалука по рјешење број 04/2-УП/I-...

Грађевинска дозвола и санација 1301-1320

1301-13201. Јовановић Здравко (1301) - рјешење број 04/2-УП/I-1301/70 одобрење изградње високе приземнице у Улици Трла бб на к.ч. 1173/6 /1173/1), зк. 9658, к.о. Бањалука, ужа локација и урбанистичка сагласност, пројекат2. Мујагић Хасан (1302) - ...

Грађевинска дозвола и санација 1361-1380

УП 1361-13801. Поповић Небојша (1378) - рјешење број 04/2-УП/I-1379/70 одобрење санације стамбеног објекта у Улици Милана Радмана број 8 на2. Иванић Јован (1379) - рјешење број 04/2-УП/I-1379/70 одобрење санације стамбеног објекта у Улици Милана Р...

ОШ "Врбања" одобрење за изградњу (УП-1467)

ОШ „Врбања“ (УП-1467) - рјешење број 04/2-УП/I-ВЛ-14-1467/70 одобрење изградње објекта Осмогодишње школе „Ајша Карабеговић“ Врбања (ОШ „Станко Ракита“), пројекат електро инсталације, пројекат канализације, пројекат централно гријање, главни нацрт,...

Грађевинска дозвола и санација 1400-1430

УП 1400-14301. Штрбац Ђуро (1404) - рјешење број 04/2-УП/I-1404/70 одобрење изградње стамбеног објеката у Рударској улици број 38 на к.ч. 120/1 и 120/2, зк. 38, локација и пројекат2. Адамовић Мирко (1407) – рјешење број 04/2-УП/I-1407/70 одобрење ...

Грађевинске дозволе и санације 1561-1570

УП 1561-15701. Малкић Ћазим (1561) - рјешење број 04/2-УП/I-1562/70 одобрење за изградњу гараже, шупе и веш кухиње у улици Новој број 53 на к.ч. 615/68, зк. 6706, к.о. Бања Лука2. Марић Нико (1562) - рјешење број 04/2-УП/I-1562/70 одобрење за изгр...

Кућа Браце Поткоњака у Бањалуци, на Мејдану

Кућа у некадашњој Улици Нурије Поздерца у којој је становао и пред којом је убијен Брацо Поткорњак. Сада улица Милоша Обилића, иза се види изградња једне од осмоспратница 1964.

Збирка фотографија: албуми

  • BA ARSBL 0205A
  • Збирка

Збирку чине фотографије садржане у албумима, а њихов је садржај разновстан: од политичке историје, преко различитих догађаја до приказа школа, предузећа и архитектонских остварења. Највећи дио се односи на Бањалуку и/или Босанску Крајину у времену...

Архив Босанске Крајине

Грађевинска дозвола и санација 4021-4040

(УП 4021-4040)1. Фабрика целулозе и вискозе (4026) - рјешење број 04/2-УП/I-4026/70 одобрење изградње-реконструкције бубњева у кругу индустријских објеката, пројекат2. Глигорић Драгутин (4027) - рјешење број 04/2-УП/I-4027/70 одобрење изградње гар...

Пројекти санације и грађевинске дозволе 0405

Дозволе за градњу:_ Школа за радничка питањаХемијска школа - нови диоОШ "И.Г. Ковачић"ОШ "Карло Ролц" ШарговацВиша педагошка школаОШ БорковићиОШ МотикеОШ "Касим Хаџић"- нови диоОШ "Ранко Шипка"- одјељење у Ч...

Грађевинска дозвола и санација 4001-4020

(УП 4001-4020)1. Стојаковић Борислав (4001) - рјешење број 04/2-УП/I-4001/70 одобрење изградње стамбеног објекта, улица Давида Штрбца на к.ч. 87/8, зк. 528, к.о. Петричевац, пројекат2. Мемић Химлија (4002) - рјешење број 04/2-УП/I-4002/70 одобрење...

Фабрика целулозе и вискозе - санација лабараторије

(УП 3995)Фабрика целулозе и вискозе - рјешење број 04/2-УП/I-3995/70 одобрење санације лабараторије и техничке зграде вискозе у Бањалуци, пројекат.

Грађевинска дозвола и санација 3981-4000

(УП 3981-4000)1. Мјесна заједница Лауш (3984) - рјешење број 04/2-УП/I-3984/70 одобрење изградње н.н. мреже у селу Чокори, пројекат2. Мјесна заједница Стричићи (3985) - рјешење број 04/2-УП/I-3984/70 одобрење изградње локалног водовода у Стричићим...

Предузеће Крајинаузор - санација

(УП 3972)Предузеће Крајинаузор (3972) - рјешење број 04/2-УП/I-3972/70 одобрење санације продавнице „Нама“у улици Иве Лоле Рибара, складишта „Титаник“ у улици Гајева број 11, пројекат.

Грађевинска дозвола и санација 3961-3980

(УП 3961-3980)1. Тељага (Тељега) (3961) - рјешење број 04/2-УП/I-3961/70 одобрење изградње гараже у улици Шесте крајишке бригаде, к.ч. 601/23, зк. 6497, к.о. Бања Лука, пројекат2. Новаковић Пане (3962) - рјешење број 04/2-УП/I-3962/70 одобрење изг...

Грађевинска дозвола и санација 3951-3960

(УП 3951-3960)1 Keлемон (Келеман) Симеон (3951) - рјешење број 04/2-УП/I-3951/70 одобрење изградње гараже у улици Карла Ројца (Краља Петра II), пројекат2. Родић Блажо (3952) - рјешење број 04/2-УП/I-3952/70 одобрење одобрење изградње гараже у улиц...

Мјесна заједница Борковићи – село Славићка

(УП 3946)Мјесна заједница Борковићи – село Славићка (3946) - рјешење број 04/2-УП/I-3946/70 одобрење изградње ниско напонске мреже село Славићка, пројекат.

Грађевинска дозвола и санација 3941-3950

(УП 3941-3950)1. Марић Ивица (3941) - рјешење број 04/2-УП/I-3941/70 одобрење одобрење изградње шупе, гараже и веш кухиње у улици Карла Ројца (Краља Петра II), к.ч. 598/10, зк. 5541, к.о. Бања Лука, пројекат2. „Електро-Бања Лука“ (3942) - рјешење ...

Грађевинска дозвола и санација 3921-3940

(УП 3921-3940)1. Јарић (Јовић) Милован (3921) - рјешење број 04/2-УП/I-3921/70 одобрење привремене локације за постављање апарата за прављење кокица у Улици Касима Хаџића (Цара Лазара)2. Жижак Анте (3922) - рјешење број 04/2-УП/I-3922/70 одобрење ...

ОШ „Куљани“ – пројекат санације

(УП-3919)ОШ „Куљани“ – пројекат санације, привремена ситуација извршених радова, уговор о изградњи тоалета са шупом и поправка школске зграде „Руди Чајавец“ Залужани – Куљани.

Резултати 1 до 25 од 11385