Фонд 0616 - Државна трговачка академија

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0616

Назив јединице описа

Државна трговачка академија

Датум(и)

  • 1931 - 1951 (Сакупљање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

28 књига

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1931-1951)

Историјат ствараоца

Након укидања Државне трговачке академије у Брчком, Рјешењем Министарства трговине и индустрије Краљевине Југославије I број 17725 од 26. маја 1931. основана је Државна трговачка академиjа у Бањалуци.Државна трговачка академија у Бањалуци почела је са радом школске 1931/32. са уписаних 40 ученика. Била је смјештена у згради Стручне занатске школе преко Врбаса (у улици која се послије Другог свјетског рата звала Браће и сестара Капор, данас Царице Милице). Од 1934. до 1937. била је смјештена у дјелу зграде Треће мјешовите народне основне школе у улици Муфтије Џабића (касније Нурије Поздерца, данас Милоша Обилића), школске 1940/41. у зграду Убошког дома у Которварошкој (касније Данка Митрова, данас Булевар Степе Степановића), за вријеме НДХ школске 1941/ 1942. у Сафет бега Бешагића у згради Гимназије, 1951. сели се у зграду Дирекцију шума у ул Бориса Кидрича (данас Краља Алфонса).На основу сачуваних уписница види се да су директори Трговачке академије били: школске 1931/32. вд Франц Дивишек, 1932-1939. Фрањо Павловић, 1939. Иван Ћосић, за врије НДХ Рудолф Стубнија. По завршетку Другог свјетског рата директори школе били су 1945-1948 Леон Пољокан, школске 1948/49. Наил Кобашлић, 1949/50. Стјепан Радман, школске 1950/51. Лепосава Смиљанић и Халил Лога од 1952. године.Школске 1951/52. Трговачка академија прераста у Економску школу.

Историјат фонда

Преузимање грађе

Фонд је преузет од Економске школе Бањалука 27. јуна 2011. У записнику о примопредаји архивске грађе стоји да се грађа преузима у очуваном и сређеном стању, а чине је 28 књига.

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

У фонду су сачуване књиге: општи прозивници, уписнице и књига завршних испита Државне трговачке академије у Брчком и Државне трговачке академије у Бањалуци.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Поступак излучивања у Архиву није проведен јер су предате књиге које се трајно чувају.

Допуне

Не очекују се допуне фонда.

Систем сређивања

Књиге су сређене хронолошки по годинама.

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Архивска грађа је доступна у складу са Законом о архивској дјелатности (Службени гласник Републике Српске“ број 119/08) и Упутством о условима и начину коришћења јавне архивске грађе (Службени гласник Републике Српске“ број 36/12)

Услови умножавања

Умножавање је дозвољено у складу са Упутством о условима и начину коришћења јавне архивске грађе (Службени гласник Републике Српске“ број 36/12)

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Оргинал се чува у Архиву.

Постојање и локације копија

Нису урађене копије фонда.

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места