Кутија 0001 - Сједнички материјали

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0150–0001

Назив јединице описа

Сједнички материјали

Датум(и)

  • 1955-1958 (Креирање)

Ниво описа

Кутија

Обим и носач записа

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Записници, одлуке и рјешења са сједница НОО Шибовска
Списак одборника НОО Шибовска, 07.08.1955. године
Одлука о унутрашњој организацији управних органа НОО Шибовска 41/55, 31.08.1955. године
Одлука о броју школских одбора на подручју Општине Шибовска 1002/55, 27.12.1955. година
Рјешење о спајању Земљорадничке задруге Палачковци и Земљорадничке задруге Шибовска 4056/56, 17.09.1956. године
Рјешење о разрјешењу дужности судије за прекршаје НОО Шибовска 3084/57, 25.08.1957. године
Рјешење о предаји на управљање Припусне станице у Шибовској Пољопривредном добру „Велика Илова“ у Шибовској 4464/57, 25.12.1957. године
Записници, одлуке и рјешења са посебних сједница Општинског вијећа и Вијећа произвођача НОО Шибовска
Пословник за рад на сједницама Вијећа произвођача 05.08.1958. године
Одлука о завођењу мјесног самодоприноса по селима на подручју општине Шибовска у сврху изградње далековода Прњавор-Шибовска и проширења школског простора 2140/58, 23.06.1958. године
Друштвени план НОО Шибовска за 1958. годину, 05.03.1958. годину
Записници, одлуке и рјешења са заједничких сједница Општинског вијећа и Вијећа произвођача НОО Шибовска
Пословник за рад на заједничким сједницама Општинског вијећа и Вијећа произвођача НОО Шибовска, 05.03.1958. године

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места