Кутија 0001 - списи

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0085–0001

Назив јединице описа

списи

Датум(и)

  • 1942-1945 (Креирање)

Ниво описа

Кутија

Обим и носач записа

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Записници сасједница Градског обскрбног уреда одржане:
23. 10. 1942. године
07. 11. 1942. године
16. 11. 1942. године
26. 11. 1942. године
30. 12. 1942. године
09. 01. 1943. године
22. 01. 1943. године
05.02. 1943. године
26. 03. 1943. године
17. 05. 1943. године
02. 06. 1943. године
23. 06. 1943. године
12. 08. 1943. године
15. 07. 1943. године
15. 09. 1943. године
08. 10. 1943. године
15. 11. 1943. године
29. 01. 1944. године
16.03. 1944. године
01. 04. 1944. године
04. 05. 1944. године
06. 05. 1944. године
20. 05. 1944. године
18. 08. 1944. године
09. 09. 1944. године
11. 11. 1944. године
22. 12. 1944. године
10. 01. 1945. године
02. 02. 1945. године
14. 02. 1945. године
03. 03. 1945. године
28. 03. 1945. године
18. 04. 1945. године
ДЈЕЛОВОДНИ СПИСИ:
1943. година 103-1357
1198/43 Попис усељених Словенаца
1944. година 574-1201
800/44Извјештај о градским и прехрамбеним приликама
808/44 Извјештај о вршаћим машинама
1945. година 163-319
319/45 Обавијест Ризничког управитељства у Бањалуци да није могло створити радну заједницу за обраду земљишта
СПИСИ БЕЗ БРОЈА
1945. година
Извјештај о пословању за 1944. годину
Оглас да грађани предају државном складишту вишак житарица, кромпира, сијена и др.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места