Фасцикла 0001 - општи списи

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0053–0001

Назив јединице описа

општи списи

Датум(и)

  • 1944 (Креирање)

Ниво описа

Фасцикла

Обим и носач записа

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подаци о преузимању архивске грађе нису сачувани.

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај


  • Допис Окружног народноослободилачког одбора Прњавор од 18.08.1944. упућен СНОО-у Прњавор да доставе податке о подјељеним количинама уља за млинове и вршалице, број 444/44
  • Допис Окружног народноослободилачког одбора Козара од 23. октобра СНОО-у

Прњавор да се саслуша Станојевић Саво у вези обвезница које је примио од СНОО Босанска Градишка, број 779/44

  • Извјештај Народноослободилачког одбора општине Велика Илова од 23.10 1944. године о именовању њихове Комисије за испитивање ратних злочина
  • Извјештај здравственог одсјека Среза Прњаворског од 30.11.1944. године
  • Допис Окружног народноослободилачког одбора Прњавор од 04.12.1944. упућен СНОО-у Прњавор да доставе податке тражене од Команде мјеста, број 860/44
  • Пријаве о заразном обољењу среза Прњавор из фебруара 1945.године, 35 комада
  • Депеша Среског народноослободилачког одбора Теслић од 28.02.1945. упућена СНОО-у Прњавор да припреме за превоз купљену количину хране
  • Допис Среског народноослободилачког одбора Теслић од 02.03.1945. упућен СНОО-у Прњавор да изда извозницу Хајрудину Мујчићу да превезе у Теслић 100 кг сијена
  • Извјештај Среског народноослободилачког одбора Прњавор о стању на терену

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Архивска грађаје доступно у складу са Законом о архивској дјелатности (Службени гласник Републике Српске“ број 119/08) и Упутством о условима и начину коришћења јавне архивске грађе (Службени гласник Републике Српске“ број 36/12).

Услови умножавања

Умножавање је дозвољено у складу са Правилником о условима и начину коришћења архивске грађе и књижног фонда у Архиву РС.

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места