Приказивање 11306 резултата

Архивски опис
Напредне опције претраживања
Приказ штампања Види:

3681 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Збирка оријенталних рукописа

  • BA ARSBL 0204
  • Збирка
  • 1596 - 1925

Рукописе чине садржаји који се односе на: филозофска разматрања појединих питања, коментаре филозофских изрека, коментаре дјела (мукаддима) и шеријатских правних дјела, правила читања курана (таџвид), писмене споразуме (сул-наме), молитве (дове), ...

Архив Босанске Крајине

Коментар филозофских изрека

Рукопис из 1596. године односно 1005. године по хиџри, коментар филозофских изрека на турском језику (изреке писане црвеним мастилом су на арапском језику а коментар црним мастилом).

Рукописни коментар дјела Ебулејес Самаркандије

Рукопис из 1686. године односно 1098. године по хиџри, коментар дјела (мукаддима) од Ебулејс Самаркандије који је живио у 13. стољећу у граду Самарканду (Туркестан). Коментар је написао Јакубов син Мурад као млађи ђак у граду Егри (Мађарска) а гов...

Свежањ са таџвидом, сул-намама, довама, пописима и друго

Рукопис непознатог аутора. Садржи различите податке који се односе и на период од 1739.године до 1752. године односно од 1152. године до 1166. године по хиџри и чине га: правила читања курана (таџвид), писмени споразуми (сулх-наме), молитве, (дове...

Бујрулдија за поправку џамије у Козарцу

Бујрулдија (бурунтија), писмена наредба Мухамеда Салиха Вехаџ-паше, босанског намјесника, у којој се костајничком кадилуку и мутеселиму у Козарцу наређује поправак џамије у Козарцу која се налази у рушевном стању и у којој се не обављају вјерски о...

Илми-хабер за продају ћибука

Илми-хабер Хафиз Абдулах ефендије из Бањалуке настањеног у Каиру (Египат), у коме наводи да је продао Х. Абдулаху, сину умрлог Х. Ибрахима Ћибукчије 120.000 комада ћибука, те да је купац дао дејни-темесук односно потврду о дугу.

Чифлучке исправе умрлог сина Мухамедовог

Чифлуци односно чифлучке исправе извјесног умрлог сина Мухамедовог. Чине их башча у власништву (mülk) у Касаби, ерази-мирије у селу Радишићи, два оџака и друго. Границе су описане у документу.

Тапије на име Тома Хоџа у Делибашином селу

Тапије (сенет) на име Тома Хоџа за посједовање њива у Делибашином селу код Бањалуке. У свакој од седам тапија наведен је назив и величина њиве у дунумима те име граничног власника. Свака тапија је овјерена.

Собетни лист Ђуке Милошевића из Ребровца код Бањалуке

Собетни (собитни) лист кмета поданика Ђуке Милошевића из Ребровца код Бањалуке, земљорадника, који тражи да се уговорени сенети који се чине између чифлук сахибија Наим-аге и чифчија издају без наплате.

Акт-сејди Мехмеда Емина

Акт-сејди Мехмеда Емина у коме обавјештава управу Босанског вилајета да ће Аустријанци и Италијани ићи у Мостар, Скадар и Јањину ради премјеравања меридијана.

Бујрулдија за помоћ у премјеравању на албанској обали

Бујрулдија односно писмена наредба управе вилајета Јањине у којој се даје на знање подручним органима да је Жорж Ђурковић, генерал, стални официр Аустро-Угарске Монархије, дошао на албанску обалу ради премјеравања земљишта, уз налог да се истом из...

Резултати 1 до 25 од 11306