Фонд 0001 - Окружна област Бањалука

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0001

Назив јединице описа

Окружна област Бањалука

Датум(и)

  • 1880 - 1918 (Сакупљање)
  • 1878 - 1918 (Креирање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

27 кутија; 12 књига

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Биографија

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Фонд садржи фрагментарно сачувану грађу која се односи на бројне теме из домена јавног живота и управе на подручју Округа Бањалука. Списи садрже различите врсте материјала – дописе, извјештаје, пројекте, молбе, петиције итд. – који потичу од разних актера, односно са различитих нивоа власти.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Сва грађа у фонду је трајна. Фонд је проглашен наслијеђем од посебне вриједности. Многи списи су уништени у времену до оснивања Архива, јер су кориштени као канцеларијски папир или отпремани у фабричку рециклажу целулозе. Сачувана количина представља мањи дио некада постојећег фонда.

Допуне

Могуће су допуне појединачних списа, уколико се пронађу у архивским фондовима насталим до 1953, од стране чијих ствараоца је грађа фонда кориштена као канцеларијски папир.

Систем сређивања

Фонд је пронађен и преузет у несређеном стању. Везе између оригиналних предмета нису обновљене, него су појединачни списи посложени у строги хронолошки ред.

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Грађу фонда је дозвољено умножавати у научне и образовне сврхе.

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Рукописни аналитички попис.

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Дигитални објект (Главни документ) подручје права

Дигитални објект (Упутница) подручје права

Дигитални објект (Умањени приказ) подручје права

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места