Приказивање 715 резултата

Архивски опис
Само описи највишег нивоа
Приказ штампања Види:

44 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Окружна област Бањалука

 • BA ARSBL 0001
 • Фонд
 • 1878 - 1918

Фонд садржи фрагментарно сачувану грађу која се односи на бројне теме из домена јавног живота и управе на подручју Округа Бањалука. Списи садрже различите врсте материјала – дописе, извјештаје, пројекте, молбе, петиције итд. – који потичу од разни...

Kreisbehörde Banjaluka

Окружна област Бањалука

 • BA ARSBL 0004
 • Фонд
 • 1918 - 1922

Иако некомплетан, фонд садржи грађу од посебне вриједности која се односи на питања општих послова (прописи, депеше, молбе и жалбе грађана, организација власти, избори), безбједности (странке, радништво, дозволе за оружје, путне исправе), културне...

Окружна област Бањалука

Велики жупан Врбаске области

 • BA ARSBL 0005
 • Фонд
 • 1923 - 1929

Фонд садржи разноврсну документацију (извјештаји, дописи, обрасци, дозволе, депеше и друго) која се односи на питања јавне управе, дјелатности разних физичких и правних субјеката, политику и организације, друштва, све привредне гране, дјелатности ...

Велики жупан Врбаске области Бањалука

Обласни одбор Врбаске области Бањалука

 • BA ARSBL 0007
 • Фонд
 • 1922 - 1929

Грађа фонда, иако фрагментарна, на нивоу појединачних списа и предмета односи се на питања управе, посебно рада Обласне скупштине и Обласног одбора, школства, пољопривреде, јавних радова, здравства, финансија, саобраћаја, грађевинарства и социјалн...

Обласни одбор Врбаске области Бањалука

Краљевска банска управа Врбаске бановине

 • BA ARSBL 0009
 • Фонд
 • 1929 - 1941

Фонд садржи књиге и списе свих осам одјељења Банске управе, укључујући сваку форму документације: расписе, дописе, елаборате, извјештаје, пројекте, формуларе, молбе, жалбе, досијеа, нацрте и друго. Списи се односе на сваки сегмент живота и рада у ...

Краљевска банска управа Врбаске бановине

Резултати 1 до 25 од 715