Фонд 0004 - Окружна област Бањалука

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0004

Назив јединице описа

Окружна област Бањалука

Датум(и)

  • 1919 - 1922 (Сакупљање)
  • 1918 - 1922 (Креирање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

30 кутија; 6 књига

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Грађа фонда је идентификована након оснивања Архива Града Бањалуке; током 1960. издвојена је од осталих цјелина, а 1963, дјелимично сређена по дјеловодним бројевима. Одређен број појединачних предмета издвојен је и уврштен у Збирку докумената о радничком покрету. Фонд је архивистички сређен током 1976. и 1977. године.

Преузимање грађе

Грађа је преузета приликом оснивања Архива Града Бањалуке, у сутерену Народног одбора, гдје је била измијешана са грађом другог поријекла.

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Иако некомплетан, фонд садржи грађу од посебне вриједности која се односи на питања општих послова (прописи, депеше, молбе и жалбе грађана, организација власти, избори), безбједности (странке, радништво, дозволе за оружје, путне исправе), културне и социјалне дјелатности (школе, здравство, култура, социјална заштита), привреде (дјелатност предузећа и разних привредних субјеката) и финансија.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Знатан дио грађе пропао је или уништен у периоду прије оснивања Архива, до 1953. године. Током архивистичког сређивања излучено је 0,60 д/м безвриједног материјала.

Допуне

Дио грађе у виду премјештених предмета налази се у Збирци докумената о радничком покрету.

Систем сређивања

Током архивистичког сређивања, грађа је груписана у пет тематских цјелина, односно у 97 архивских јединица унутар тих цјелина.

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Грађа је доступна без ограничења. Њено коришћење је дефинисано Законом о архивској дјелатности (СГРС 119/08) и Упутством о условима и начину коришћења јавне архивске грађе (СГРС 36/12).

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Сумарни инвентар, 1977

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Делимични

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Дигитални објект (Главни документ) подручје права

Дигитални објект (Упутница) подручје права

Дигитални објект (Умањени приказ) подручје права

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места