Приказивање 728 резултата

Архивски опис
Само описи највишег нивоа
Приказ штампања Види:

44 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Министарство науке и културе Републике Српске

  • BA ARSBL 0583
  • Фонд
  • 1997 - 2002

Грађу фонда чине програми и извјештаји о раду установа културе, извјештаји о раду Министарства, извјештаји о културним манифестацијама, рјешења о именовању и постављењу директора и управних одбора установа културе, подаци о установама културе, спо...

Министарство науке и културе Републике Српске

Градски комитет Комунистичке партије Бањалука

  • BA ARSBL 0632
  • Фонд
  • 1945 - 1955

Грађу фонда чини разноврсна документација настала радом Градског комитета, укључујући извјештаје, инструкције, анализе, записнике, списе агитпропа, статистичке прегледе, спискове, кадровску документацију и друго. Поред записника самог Градског ком...

Градски комитет Комунистичке партије Југославије Бањалука

Окружни комитет Комунистичке партије Бањалука

  • BA ARSBL 0633
  • Фонд
  • 1945 - 1947

Фонд садржи разноврсну документацију насталу радом Окружног комитета, укључујући мноштво дописа, извјештаја, информација и анализа упућених од стране подређених среских и градских комитета с подручја тадашњег Округа Бањалука. Док су редовни извјеш...

Окружни комитет Комунистичке партије Југославије Бањалука

Резултати 1 до 25 од 728