Фонд 0007 - Народни одбор општине Козлук

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL–Z 0007

Назив јединице описа

Народни одбор општине Козлук

Датум(и)

  • 1952-1962 (Креирање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

5 књига; 13 повеза

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат ствараоца

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Архивска грађаје доступно у складу са Законом о архивској дјелатности (Службени гласник Републике Српске“ број 119/08) и Упутством о условима и начину коришћења јавне архивске грађе (Службени гласник Републике Српске“ број 36/12).

Услови умножавања

Умножавање је дозвољено у складу са Упутством о условима и начину коришћења јавне архивске грађе (Службени гласник Републике Српске“ број 36/12).

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места