Фонд 0005 - Велики жупан Врбаске области

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0005

Назив јединице описа

Велики жупан Врбаске области

Датум(и)

  • 1923 - 1929 (Креирање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

118 кутија; 13 књига

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1922-1929)

Историјат ствараоца

Историјат фонда

Фонд је идентификован и одвојен од остале грађе 1962. године, а наредне године је грађа сложена по бројевима. Неки подјединачни предмети су издвојени и уврштени у Збирку докумената о радничком покрету. Током 1977. и 1978. фонд је даље архивистички сређен и обрађен.

Преузимање грађе

Фонд преузет приликом оснивања Архива Града Бањалуке 1953. године. Налазио се измијешан са осталом грађом у сутерену зграде Народног одбора, гдје је по оснивању смјештен Архив.

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Фонд садржи разноврсну документацију (извјештаји, дописи, обрасци, дозволе, депеше и друго) која се односи на питања јавне управе, дјелатности разних физичких и правних субјеката, политику и организације, друштва, све привредне гране, дјелатности образовних, здравствених и социјалних установа и друге сфере јавног живота. Грађу чини и финансијска документација, укључујући буџете и зајмове, као и персонална документација чиновника у обласним и котарским уредима, те привредним, здравственим и безбједносним установама.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Дио грађе је пропао или уништен прије преузимања од стране Архива, прије 1953. године. Током архивистичког сређивања, излучен је безвриједан материјал у количини од 26 кутија (2,60 д/м).

Допуне

Дио грађе у виду премјештених предмета налази се у Збирци докумената о радничком покрету.

Систем сређивања

Грађа фонда је распоређена у тематске цјелине, односно у 165 тематских архивских јединица унутар тих цјелина.

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Сумарни инвентар, 1978.

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Дигитални објект (Главни документ) подручје права

Дигитални објект (Упутница) подручје права

Дигитални објект (Умањени приказ) подручје права

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места