Приказивање 715 резултата

Архивски опис
Само описи највишег нивоа
Приказ штампања Види:

44 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Збирка оријенталних рукописа

 • BA ARSBL 0204
 • Збирка
 • 1596 - 1925

Рукописе чине садржаји који се односе на: филозофска разматрања појединих питања, коментаре филозофских изрека, коментаре дјела (мукаддима) и шеријатских правних дјела, правила читања курана (таџвид), писмене споразуме (сул-наме), молитве (дове), ...

Архив Босанске Крајине

Окружна област Бањалука

 • BA ARSBL 0001
 • Фонд
 • 1878 - 1918

Фонд садржи фрагментарно сачувану грађу која се односи на бројне теме из домена јавног живота и управе на подручју Округа Бањалука. Списи садрже различите врсте материјала – дописе, извјештаје, пројекте, молбе, петиције итд. – који потичу од разни...

Kreisbehörde Banjaluka

Збирка фотографија

 • BA ARSBL 0205
 • Збирка
 • oд 1880-их

Збирку чине визуелни записи из свих сфера друштвеног живота с подручја Бањалуке и Босанске Крајине. Фотографије потичу из свих деценија двадесетог вијека, од којих је гро сакупљен током формирања и сређивања збирке од средине 1970-их година. Најве...

Архив Босанске Крајине

Трећа народна основна школа Бањалука

 • BA ARSBL 0012
 • Фонд
 • 1880 - 1944

Фонд садржи списе, између осталог, молбе за материјалну помоћ ученицима, расписе и наредбе у вези са школама, извјештаје о похађању школе, распореде испита, записнике наставничких сједница, опомене и награђивање ученика, разна упутства о вођењу на...

Трећа народна основна школа Бањалука

Окружни суд Бањалука

 • BA ARSBL 0023
 • Фонд
 • 1883 - 1945

Фонд садржи разноврсне списе и евиденције настале радом највише судске установе у Бањалучком округу и касније Врбаској бановини. Списи судске управе односе се на читав период рада и садрже кореспонденцију, персоналије и друго. Дио грађе односи се ...

Окружни суд Бањалука

Хидротехнички одјељак Бањалука

 • BA ARSBL 0010
 • Фонд
 • 1887 - 1929

У осам тематских архивских јединица распоређена је архивска грађа која садржи: опште списе, информације и наредбе, персоналне списе, правила водних задруга, списе о бањама и купалиштима, млинске спорове и млинске дозволе, као и мјерења водостаја р...

Хидротехнички одјељак Бањалука

Збирка фотографија

 • BA MRSBL ZF
 • Збирка
 • 1891 - 2020

Збирка фотографија Музеја Републике Српске богата је разноврсним сликовним записима који свједоче о локацијама, догађајима и личностима у готово свим сферама друштвеног живота на територији Босанске Крајине. Разноврстан је и временски оквир у коме...

Музеј Републике Српске

Вакуфско меарифско повјереништво Бањалука

 • BA ARSBL 0014
 • Фонд
 • 1892 - 1933

Фонд садржи разноврсну грађу, укључујући кореспонденцију, пописе кметовских селишта и кућних старјешина у појединим селима, мукатске књиге, прорачуне, спискове дужника и платиша, извјештаје, трошковнике (посебно поправке џамија), прогласе, платне ...

Вакуфско меарифско повјереништво Бањалука

Збирка фотографија

 • BA ARSBL–D 0182
 • Збирка
 • 1893 - 1970

Архив Републике Српске – Канцеларија у Добоју

Народна основна школа Ивањска

 • BA ARSBL 0013
 • Фонд
 • 1902 - 1955

Грађа фонда сачињена је од дјеловодних списа. Они обухватају већи дио процеса управљања школом, укључујући прописе о школском реду и понашању ученика, расписе виших инстанци и органа, извјештаје и записе о условима рада и ученичком успјеху и влада...

Трећа народна основна школа Бањалука

Резултати 1 до 25 од 715