Приказивање 716 резултата

Архивски опис
Само описи највишег нивоа
Приказ штампања Види:

44 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Збирка фотографија: албуми

 • BA ARSBL 0205A
 • Збирка

Збирку чине фотографије садржане у албумима, а њихов је садржај разновстан: од политичке историје, преко различитих догађаја до приказа школа, предузећа и архитектонских остварења. Највећи дио се односи на Бањалуку и/или Босанску Крајину у времену...

Архив Босанске Крајине

Народни одбор општине Босанска Градишка

 • BA ARSBL 0115
 • Фонд
 • 1955-163

Фонд НОО Бос Градишка чине записници, рјешења и одлуке са сједница НОО Босанска Градишка и посебних и заједничких сједница Општинског вијећа и Вијећа произвођача.Сачуване су одлуке о оснивању, Гимназије и Народне библиотеке у Бос. Градишци, о шко...

Народни одбор општине Босанска Градишка

Скупштина општине Бањалука

 • BA ARSBL 0605
 • Фонд
 • 1963 - 1970

У фонду се налази разноврстан материјал који је настао у вези са свим пословима локалне самоуправе на подручју општине Бањалука у периоду од оснивања Скупштине општине као новог органа са новом, широм територијалном надлежношћу. Документацију фонд...

Скупштина општине Бањалука

Збирка историографских и литерарних радова

 • BA ARSBL 0210
 • Збирка
 • 1930 - 1990

Ова збирка је сачињена из три саставна дијела, од којих најстарији чине литерарни и други радови активиста радничког покрета из 1930-их година, већином објављени у ангажованој штампи, затим мемоарски радови и други материјали о Народноослободилачк...

Архив Босанске Крајине

Збирка мемоарске грађе

 • BA ARSBL 0209
 • Збирка
 • 1951 - 1991

Ова збирка садржи мемоарске записе сакупљене кроз интервјуе, преузимања ауторских рукописа и другим путем. Углавном се ради о сјећањима учесника радничког покрета у Босанској Крајини између два рата и Народноослободилачког рата на подручју окупира...

Архив Босанске Крајине

Збирка о земљотресу 1969

 • BA ARSBL 0326
 • Збирка
 • 1969 - 1971

Разноврсни материјали односе се на догађаје 26. и 27. октобра 1969, односно на земљотрес који је погодио Бањалуку и Босанску Крајину, на реакције југословенске и свјетске јавности, на активности локалних, републичких и савезних органа управе и дру...

Архив Републике Српске

Врбаска финансијска дирекција

 • BA ARSBL 0017
 • Фонд
 • 1929 - 1941

Са надлежностима из финансијског пословања за цјелокупно подручје Врбаске бановине, стваралац фонда акумулирао је грађу која се односи на различите сфере овог рада. У склопу општих, рачуноводствених и пореских послова, настали су расписи, инвалидн...

Врбаска финансијска дирекција

Општински комитет Савеза комуниста Бањалука

 • BA ARSBL 0554
 • Фонд
 • 1955 - 1990

Фонд садржи разноврсну документацију насталу радом Општинског комитета. Она се односи на сва битна политичка, привредна, друштвена, социјална, културна и друга кретања на територији Општине Бањалука. Општи дио фонда сачињавају записници и стеногра...

Општински комитет Савеза комуниста Босне и Херцеговине Бањалука

Градски комитет Комунистичке партије Бањалука

 • BA ARSBL 0632
 • Фонд
 • 1945 - 1955

Грађу фонда чини разноврсна документација настала радом Градског комитета, укључујући извјештаје, инструкције, анализе, записнике, списе агитпропа, статистичке прегледе, спискове, кадровску документацију и друго. Поред записника самог Градског ком...

Градски комитет Комунистичке партије Југославије Бањалука

Резултати 1 до 25 од 716