Приказивање 642 резултата

Архивски опис
Само описи највишег нивоа
Приказ штампања Види:

41 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Биро Владе Републике Српске

 • BA ARSBL 0577
 • Фонд
 • 1992 - 2002

Грађу фонда чине извјештаји Бироа за рањенике, рјешења о распореду на радну обавезу, документација у вези са стицањем и ревизијом статуса избјеглице, уговори о стипендирању, хуманитарна помоћ и досијеa инвалида. Близу половине фонда односи се на р...

Биро Владе Републике Српске Београд

Вакуфско меарифско повјереништво Бањалука

 • BA ARSBL 0014
 • Фонд
 • 1892 - 1933

Фонд садржи разноврсну грађу, укључујући кореспонденцију, пописе кметовских селишта и кућних старјешина у појединим селима, мукатске књиге, прорачуне, спискове дужника и платиша, извјештаје, трошковнике (посебно поправке џамија), прогласе, платне ...

Вакуфско меарифско повјереништво Бањалука

Велики жупан Врбаске области

 • BA ARSBL 0005
 • Фонд
 • 1923 - 1929

Фонд садржи разноврсну документацију (извјештаји, дописи, обрасци, дозволе, депеше и друго) која се односи на питања јавне управе, дјелатности разних физичких и правних субјеката, политику и организације, друштва, све привредне гране, дјелатности ...

Велики жупан Врбаске области Бањалука

Врбаска финансијска дирекција

 • BA ARSBL 0017
 • Фонд
 • 1929 - 1941

Са надлежностима из финансијског пословања за цјелокупно подручје Врбаске бановине, стваралац фонда акумулирао је грађу која се односи на различите сфере овог рада. У склопу општих, рачуноводствених и пореских послова, настали су расписи, инвалидн...

Врбаска финансијска дирекција

Градски комитет Комунистичке партије Бањалука

 • BA ARSBL 0632
 • Фонд
 • 1945 - 1955

Грађу фонда чини разноврсна документација настала радом Градског комитета, укључујући извјештаје, инструкције, анализе, записнике, списе агитпропа, статистичке прегледе, спискове, кадровску документацију и друго. Поред записника самог Градског ком...

Градски комитет Комунистичке партије Југославије Бањалука

Резултати 1 до 25 од 642