Приказивање 715 резултата

Архивски опис
Само описи највишег нивоа
Приказ штампања Види:

44 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Архив Босанске Крајине

 • BA ARSBL 0655
 • Фонд
 • 1953 - 1993

Фонд задржи сву сачувану документацију насталу радом Архива града Бањалуке, Среског архива односно Архива Босанске Крајине, до његовог прерастања у Архив Републике Српске 1993. године, са изузетком онога што је наслијеђено од нове институције као ...

Архив Босанске Крајине

Бановински одбор друштва Црвени крст Бањалука

 • BA ARSBL 0030
 • Фонд
 • 1929 - 1941

Фонд садржи записнике годишњих скупштина друштва и Бановинског одбора Црвеног крста у Бањалуци, информације и наредбе, кореспонденцију, спискове чланова одбора, спикове грађана који су дали помоћ и прилоге, књиге благајне, буџетске списе, као и ма...

Бановински одбор друштва Црвени крст Бањалука

Биро Владе Републике Српске

 • BA ARSBL 0577
 • Фонд
 • 1992 - 2002

Грађу фонда чине извјештаји Бироа за рањенике, рјешења о распореду на радну обавезу, документација у вези са стицањем и ревизијом статуса избјеглице, уговори о стипендирању, хуманитарна помоћ и досијеa инвалида. Близу половине фонда односи се на р...

Биро Владе Републике Српске Београд

Вакуфско меарифско повјереништво Бањалука

 • BA ARSBL 0014
 • Фонд
 • 1892 - 1933

Фонд садржи разноврсну грађу, укључујући кореспонденцију, пописе кметовских селишта и кућних старјешина у појединим селима, мукатске књиге, прорачуне, спискове дужника и платиша, извјештаје, трошковнике (посебно поправке џамија), прогласе, платне ...

Вакуфско меарифско повјереништво Бањалука

Велика жупа Сана и Лука

 • BA ARSBL 0074
 • Фонд
 • 1941 - 1945

Списи углавном управног карактера за подручје велике жупе и подређених котарева. Сачињавају их извјештаји, рјешења, одлуке, записници, доставнице, телеграми и друго, а садржај грађе односи се на државну управу, државне службенике, трговину и тржиш...

Велика жупа Сана и Лука Бањалука

Велики жупан Врбаске области

 • BA ARSBL 0005
 • Фонд
 • 1923 - 1929

Фонд садржи разноврсну документацију (извјештаји, дописи, обрасци, дозволе, депеше и друго) која се односи на питања јавне управе, дјелатности разних физичких и правних субјеката, политику и организације, друштва, све привредне гране, дјелатности ...

Велики жупан Врбаске области Бањалука

Војно тужилаштво Војске Републике Српске

 • BA ARSBL 0597
 • Фонд
 • 1992-2000

Aрхивску грађу чини: преписка између Војног тужилаштва Војске Републике Српске и основних војних тужилаштава, Главног штаба Војске Републике Српске, Врховног војног суда и Министарсва одбране, извјештаји о раду основних војних тужилаштава у Бањал...

Војно тужилаштво Војске Републике Српске

Врбаска финансијска дирекција

 • BA ARSBL 0017
 • Фонд
 • 1929 - 1941

Са надлежностима из финансијског пословања за цјелокупно подручје Врбаске бановине, стваралац фонда акумулирао је грађу која се односи на различите сфере овог рада. У склопу општих, рачуноводствених и пореских послова, настали су расписи, инвалидн...

Врбаска финансијска дирекција

Резултати 1 до 25 од 715