Приказивање 44 резултата

Архивски опис
Са дигиталним објектима Само описи највишег нивоа
Приказ штампања Види:

Трећа народна основна школа Бањалука

 • BA ARSBL 0012
 • Фонд
 • 1880 - 1944

Фонд садржи списе, између осталог, молбе за материјалну помоћ ученицима, расписе и наредбе у вези са школама, извјештаје о похађању школе, распореде испита, записнике наставничких сједница, опомене и награђивање ученика, разна упутства о вођењу на...

Трећа народна основна школа Бањалука

Документарна збирка Славка Одића

 • BA ARSBL 0624
 • Збирка
 • 1944 - 1980

Збирка у највећем дијелу садржи необјављене књиге преписа изјава учесника Дрварске операције 1944, оригиналне књиге радиограма из 1944–1945, списе о Дрварској операцији и Музеју десанта у Дрвару, поједине документе јединица Народноослободилачке во...

Славко Одић

Врбаска финансијска дирекција

 • BA ARSBL 0017
 • Фонд
 • 1929 - 1941

Са надлежностима из финансијског пословања за цјелокупно подручје Врбаске бановине, стваралац фонда акумулирао је грађу која се односи на различите сфере овог рада. У склопу општих, рачуноводствених и пореских послова, настали су расписи, инвалидн...

Врбаска финансијска дирекција

Средњобосански четнички корпус

 • BA ARSBL 0333
 • Фонд
 • 1942 - 1944

Фонд садржи кореспонденцију Средњобосанског четничког корпуса са подређеним јединицама, надређеном Командом Западне Босне, те окупаторским и квислиншким органима, затим извјештаје, наредбе, упутства, пропагандни материјал, нешто персоналија (карак...

Средњобосански четнички корпус

Вакуфско меарифско повјереништво Бањалука

 • BA ARSBL 0014
 • Фонд
 • 1892 - 1933

Фонд садржи разноврсну грађу, укључујући кореспонденцију, пописе кметовских селишта и кућних старјешина у појединим селима, мукатске књиге, прорачуне, спискове дужника и платиша, извјештаје, трошковнике (посебно поправке џамија), прогласе, платне ...

Вакуфско меарифско повјереништво Бањалука

Збирка микрофилмова

 • BA ARSBL 0328
 • Збирка
 • 1953 - 1966

Збирка садржи филмске ролне са снимљеном документацијом из других архивских институција (Архив Војноисторијског института у Београду, Музеј револуције у Сарајеву и других) која се углавном односи на историју радничког покрета и Другог свјетског ра...

Архив Босанске Крајине

Збирка о земљотресу 1969

 • BA ARSBL 0326
 • Збирка
 • 1969 - 1971

Разноврсни материјали односе се на догађаје 26. и 27. октобра 1969, односно на земљотрес који је погодио Бањалуку и Босанску Крајину, на реакције југословенске и свјетске јавности, на активности локалних, републичких и савезних органа управе и дру...

Архив Републике Српске

Велики жупан Врбаске области

 • BA ARSBL 0005
 • Фонд
 • 1923 - 1929

Фонд садржи разноврсну документацију (извјештаји, дописи, обрасци, дозволе, депеше и друго) која се односи на питања јавне управе, дјелатности разних физичких и правних субјеката, политику и организације, друштва, све привредне гране, дјелатности ...

Велики жупан Врбаске области Бањалука

Грађевинска секција Бањалука

 • BA ARSBL 0016
 • Фонд
 • 1919 - 1929

Списе фонда чине нацрти и пројекти, посебно за градње и оправке установа, мостова, црквених зграда, индустријских грађевина, инфраструктуре и слично, затим трошковници за одржавање школа и осталих јавних објеката, извјештаји о стању путева, информ...

Грађевинска секција Бањалука

Среско начелство Бањалука

 • BA ARSBL 0021
 • Фонд
 • 1929 - 1941

Фонд Среског начелства је сачуван само у виду грађе Техничког одјељка. Остатак фонда није сачуван.

Среско начелство Бањалука

Нижа женска стручна домаћичка школа Бањалука

 • BA ARSBL 0011
 • Фонд
 • 1913 - 1956

Овај фонд садржи грађу неколико ранијих реорганизованих женских школа укључујући Народне више дјевојачке, Земаљске женске стручне и Државне женске стручне. Уз књиге које су већином протоколи, записници испита, сједнички каталози и дневници, чува с...

Нижа женска стручна домаћичка школа Бањалука

Краљевска банска управа Врбаске бановине

 • BA ARSBL 0009
 • Фонд
 • 1929 - 1941

Фонд садржи књиге и списе свих осам одјељења Банске управе, укључујући сваку форму документације: расписе, дописе, елаборате, извјештаје, пројекте, формуларе, молбе, жалбе, досијеа, нацрте и друго. Списи се односе на сваки сегмент живота и рада у ...

Краљевска банска управа Врбаске бановине

Удружење угоститеља Бањалука

 • BA ARSBL 0026
 • Фонд
 • 1931 - 1948

У склопу фонда чувају се записници конференција и скупштина, упутства у вези са издавањем дозвола, спорови у вези са радним временом, приједлози за уредбе, спискови нових чланова, правила и правилници, пријаве о затварању радњи, упутства о пријави...

Удружење угоститеља Бањалука

Суд војне команде у Бањалуци

 • BA ARSBL 0511
 • Фонд
 • 1914 - 1917

Већину фонда чине кривични предмети, углавном из поступака против цивила, затим нешто истражних предмета, президијалних списа (судске кореспонденције), те дневни извјештаји Војне команде у Бањалуци за 6 мјесеци из 1915. и 1 мјесец из 1917. године.

K. u. k. Gericht des Militärstationskommando in Banjaluka

Хидротехнички одјељак Бањалука

 • BA ARSBL 0010
 • Фонд
 • 1887 - 1929

У осам тематских архивских јединица распоређена је архивска грађа која садржи: опште списе, информације и наредбе, персоналне списе, правила водних задруга, списе о бањама и купалиштима, млинске спорове и млинске дозволе, као и мјерења водостаја р...

Хидротехнички одјељак Бањалука

Обласни одбор Врбаске области Бањалука

 • BA ARSBL 0007
 • Фонд
 • 1922 - 1929

Грађа фонда, иако фрагментарна, на нивоу појединачних списа и предмета односи се на питања управе, посебно рада Обласне скупштине и Обласног одбора, школства, пољопривреде, јавних радова, здравства, финансија, саобраћаја, грађевинарства и социјалн...

Обласни одбор Врбаске области Бањалука

Збирка фотографија

 • BA ARSBL 0205
 • Збирка
 • oд 1880-их

Збирку чине визуелни записи из свих сфера друштвеног живота с подручја Бањалуке и Босанске Крајине. Фотографије потичу из свих деценија двадесетог вијека, од којих је гро сакупљен током формирања и сређивања збирке од средине 1970-их година. Најве...

Архив Босанске Крајине

Бановински одбор друштва Црвени крст Бањалука

 • BA ARSBL 0030
 • Фонд
 • 1929 - 1941

Фонд садржи записнике годишњих скупштина друштва и Бановинског одбора Црвеног крста у Бањалуци, информације и наредбе, кореспонденцију, спискове чланова одбора, спикове грађана који су дали помоћ и прилоге, књиге благајне, буџетске списе, као и ма...

Бановински одбор друштва Црвени крст Бањалука

Фонотека

 • BA ARSBL 0211
 • Збирка
 • 1945 - 1990

Фонотека садржи све аудио записе који се чувају у Архиву Републике Српске. Она укључује већу серију грамофонских (винил) плоча. Један њихов дио садржи историјске говоре функционера социјалистичке Југославије (највише Јосипа Броза Тита, али и Моше ...

Архив Босанске Крајине

Збирка плаката

 • BA ARSBL 0203
 • Збирка
 • 1923 - 2020

Плакати, леци и брошуре настале дјеловањем многих актера у свим сферама јавног живота на подручју Бањалуке и Босанске Крајине. Највећи број плаката, летака и брошура потиче из домена јавне управе, политике (укључујући изборе), културе (позоришта, ...

Архив Републике Српске

Архив Босанске Крајине

 • BA ARSBL 0655
 • Фонд
 • 1953 - 1993

Фонд задржи сву сачувану документацију насталу радом Архива града Бањалуке, Среског архива односно Архива Босанске Крајине, до његовог прерастања у Архив Републике Српске 1993. године, са изузетком онога што је наслијеђено од нове институције као ...

Архив Босанске Крајине

Градски комитет Комунистичке партије Бањалука

 • BA ARSBL 0632
 • Фонд
 • 1945 - 1955

Грађу фонда чини разноврсна документација настала радом Градског комитета, укључујући извјештаје, инструкције, анализе, записнике, списе агитпропа, статистичке прегледе, спискове, кадровску документацију и друго. Поред записника самог Градског ком...

Градски комитет Комунистичке партије Југославије Бањалука

Окружни комитет Комунистичке партије Бањалука

 • BA ARSBL 0633
 • Фонд
 • 1945 - 1947

Фонд садржи разноврсну документацију насталу радом Окружног комитета, укључујући мноштво дописа, извјештаја, информација и анализа упућених од стране подређених среских и градских комитета с подручја тадашњег Округа Бањалука. Док су редовни извјеш...

Окружни комитет Комунистичке партије Југославије Бањалука

Резултати 1 до 25 од 44