Фонд 0016 - Грађевинска секција Бањалука

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0016

Назив јединице описа

Грађевинска секција Бањалука

Датум(и)

  • 1919 - 1929 (Сакупљање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

63 кутије; 21 књига

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Преузимање грађе

Грађа је преузета у несређеном стању од Градског народног одбора Бањалука приликом оснивања Архива 1953.

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Списе фонда чине нацрти и пројекти, посебно за градње и оправке установа, мостова, црквених зграда, индустријских грађевина, инфраструктуре и слично, затим трошковници за одржавање школа и осталих јавних објеката, извјештаји о стању путева, информације, наредбе, упутства, персонална документација итд. У фонду се налази и документација која се односи на кулук и јавне радове, снабдијевање пасивних крајева храном и молбе за додјелу кредита.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Грађа је подијељена у 13 архивских једница, тематских цјелина.

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Дигитални објект (Главни документ) подручје права

Дигитални објект (Упутница) подручје права

Дигитални објект (Умањени приказ) подручје права

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места