Фонд 0511 - Суд војне команде у Бањалуци

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0511

Назив јединице описа

Суд војне команде у Бањалуци

Датум(и)

  • 1914 - 1917 (Сакупљање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

53 повеза; 3 књиге

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1914-1917)

Историјат ствараоца

Војни суд у Бањалуци успостављен у вријеме окупације звао се Гарнизонски суд Бањалука (Garnisonsgericht in Banjaluka), и његова надлежност се односила на припаднике војних снага Аустроугарске Монархије. Дана 26. јула 1914. године, Земаљска влада за Босну и Херцеговину (Landersegierung fur Bosnia-Herzegovina) донијела је специјални закон којим су војни судови добили у надлежност да суде цивилима у питањима опште сигурности. Гарнизонски суд је преименован у Суд војне команде (Gericht des Militärstationskommando in Banjaluka), а његова јурисдикција се протезала на Округ Бањалуку и Округ Бихаћ.

Историјат фонда

Преузимање грађе

Фонд је преузет од Архива Босне и Херцеговине у октобру 1987.

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Већину фонда чине кривични предмети, углавном из поступака против цивила, затим нешто истражних предмета, президијалних списа (судске кореспонденције), те дневни извјештаји Војне команде у Бањалуци за 6 мјесеци из 1915. и 1 мјесец из 1917. године.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Процјењујемо да из грађе није вршено излучивање, осим евидентног излучивања финансијских списа од стране ствараоца.

Допуне

Хисторијски архив Сарајево посједује 4 кутије ове провенијенције (из 1914–1915) (сигнатура HAS 3. 11.).

Систем сређивања

Задржан је првобитни поредак фонда. Грађа је у изузетно уредном стању. Списи су сложени по погодинама, унутар њих по серијама, а унутар серија по бројевима. Серије су „К“ (кривични предмети), „Е“ (истражни предмети), „a/a“ (президијални списи и кореспонденција) и „Militärstationskommandobefehl“ (дневни извјештаји).

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Нема информативних средстава. За „К“ предмете из 1916. и 1917. сачувани су именски индекси.

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Дигитални објект (Главни документ) подручје права

Дигитални објект (Упутница) подручје права

Дигитални објект (Умањени приказ) подручје права

Подручје улазног инвентара

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места