Фонд 0074 - Велика жупа Сана и Лука

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0074

Назив јединице описа

Велика жупа Сана и Лука

Датум(и)

  • 1941 - 1945 (Креирање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

67 кутија; 12 књига

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1941-1945)

Историјат ствараоца

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Списи углавном управног карактера за подручје велике жупе и подређених котарева. Сачињавају их извјештаји, рјешења, одлуке, записници, доставнице, телеграми и друго, а садржај грађе односи се на државну управу, државне службенике, трговину и тржишне цијене, рад угоститеља, школствo и стањe просвјетних установа, а ту су и молбе грађана и правних лица, захтјеви, окружнице, рачуни и други материјали. Садражјани смисао грађе ближи је питањима управе и текућег пословања са грађанством, а у мањој мјери непосредним питањима рата и политике усташке државе.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Грађа је сложена у предмете, по дјеловодном броју, хронолошки.

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Аналитички попис грађе из 2013. године, електронски претражив.

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Дио оригиналног материјала насталог радом Велике жупе Сана и Лука чува се у склопу тзв. Архиве НДХ у Војном архиву Србије у Београду.

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Дигитални објект (Главни документ) подручје права

Дигитални објект (Упутница) подручје права

Дигитални објект (Умањени приказ) подручје права

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места