Фонд 0577 - Биро Владе Републике Српске

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0577

Назив јединице описа

Биро Владе Републике Српске

Датум(и)

  • 1992 - 2002 (Креирање)
  • 1992 - 2002 (Сакупљање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

238 повеза; 15 кутија; 71 фасцикл; 8 књига

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1992-2002)

Историјат ствараоца

Половином 1992. године Влада Српске Републике Босне и Херцеговине донијела је Одлуку о оснивању политичко-економског представништва у Београду. Задатак Бироа био је да исказује, остварује и развија сарадњу са одговарајућим органима Југославије и других република, те надлежних органа и институција у области политичких односа, економске, културне и друге сарадње од интереса за Српску Републику Босну и Херцеговину. Биро је егзистирао у различитим организационим облицима све до децембра 2002. године:
• Влада Српске Републике Босне и Херцеговине на сједници одржаној 29. јула 1992. донијела је Одлуку о оснивању Економског бироа у Београду ради унапређења и развоја економских односа између Српске Републике Босне и Херцеговинеи Савезне Републике Југославије.
• Предсједник Републике Српске 12. марта 1993. године донио је Одлуку о оснивању Бироа Републике Српске у Савезној Републици Југославији. Биро у свом саставу има подручне организационе јединице (одјељења) са сједиштем у Подгорици, Новом Саду и Приштини. Одјељење је имало својство правног лица.
• Влада Републике Српске 23. фебруара 1996. године доноси Одлуку о образовању Представништва Републике Српске у Савезној Републици Југославији број 02-309/96 са сједиштем у Београду и Подгорици. Представништво дјелује у оквиру Министарства иностраних послова РС.
• Влада Републике Српске 6. новембра 2001. донијела је Одлуку о образовању, организацији и раду представништава Републике Српске у иностранству по којој се оснива Представништво Републике Српске у Савезној Републици Југославији са сједиштем у Београду. Представништво обавља и послове у вези са примјеном Споразума о успостављању специјалних и паралелних односа између Републике Српске и СР Југославије.
• Регистрацијом код Трговинског суда у Београду почела је у јануару 2003. године са радом Установа Републике Српске за унапређење економске, научно техничке, културне и спортске сарадње са Србијом и Црном Гором.

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Грађу фонда чине извјештаји Бироа за рањенике, рјешења о распореду на радну обавезу, документација у вези са стицањем и ревизијом статуса избјеглице, уговори о стипендирању, хуманитарна помоћ и досијеa инвалида. Близу половине фонда односи се на ратни период.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места