Фонд 0023 - Окружни суд Бањалука

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0023

Назив јединице описа

Окружни суд Бањалука

Датум(и)

  • 1883 - 1945 (Сакупљање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

827 кутија; 97 књига

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1878-)

Историјат ствараоца

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Фонд садржи разноврсне списе и евиденције настале радом највише судске установе у Бањалучком округу и касније Врбаској бановини. Списи судске управе односе се на читав период рада и садрже кореспонденцију, персоналије и друго. Дио грађе односи се на протоколације пословних субјеката од индустрије до задругарства, као и на њихову ликвидацију и стечај. Такође, дио фонда садржи списе из грађанског поступка и рјешавања инвалидских питања. Највећи дио грађе фонда су списи кривичног поступка, односно кривични предмети, с тим да су ограничени на период од 1930. до 1944. године, а односе се на поступке у првом и другом степену као и на истражне радње.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Напомена

Подсерија је истовјетна са архивском јединицом на физичком носачу и у оригиналном инвентару.

Алтернативни идентификатор(и)

Стара сигнатура за фонд Судбеног стола Бањалука, 1941–1945

0087

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Дигитални објект (Главни документ) подручје права

Дигитални објект (Упутница) подручје права

Дигитални објект (Умањени приказ) подручје права

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места