Приказивање 678 резултата

Архивски опис
Фонд
Напредне опције претраживања
Приказ штампања Види:

34 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Окружна област Бањалука

 • BA ARSBL 0001
 • Фонд
 • 1878 - 1918

Фонд садржи фрагментарно сачувану грађу која се односи на бројне теме из домена јавног живота и управе на подручју Округа Бањалука. Списи садрже различите врсте материјала – дописе, извјештаје, пројекте, молбе, петиције итд. – који потичу од разни...

Kreisbehörde Banjaluka

Окружна област Бањалука

 • BA ARSBL 0004
 • Фонд
 • 1918 - 1922

Иако некомплетан, фонд садржи грађу од посебне вриједности која се односи на питања општих послова (прописи, депеше, молбе и жалбе грађана, организација власти, избори), безбједности (странке, радништво, дозволе за оружје, путне исправе), културне...

Окружна област Бањалука

Велики жупан Врбаске области

 • BA ARSBL 0005
 • Фонд
 • 1923 - 1929

Фонд садржи разноврсну документацију (извјештаји, дописи, обрасци, дозволе, депеше и друго) која се односи на питања јавне управе, дјелатности разних физичких и правних субјеката, политику и организације, друштва, све привредне гране, дјелатности ...

Велики жупан Врбаске области Бањалука

Обласни одбор Врбаске области Бањалука

 • BA ARSBL 0007
 • Фонд
 • 1922 - 1929

Грађа фонда, иако фрагментарна, на нивоу појединачних списа и предмета односи се на питања управе, посебно рада Обласне скупштине и Обласног одбора, школства, пољопривреде, јавних радова, здравства, финансија, саобраћаја, грађевинарства и социјалн...

Обласни одбор Врбаске области Бањалука

Краљевска банска управа Врбаске бановине

 • BA ARSBL 0009
 • Фонд
 • 1929 - 1941

Фонд садржи књиге и списе свих осам одјељења Банске управе, укључујући сваку форму документације: расписе, дописе, елаборате, извјештаје, пројекте, формуларе, молбе, жалбе, досијеа, нацрте и друго. Списи се односе на сваки сегмент живота и рада у ...

Краљевска банска управа Врбаске бановине

Хидротехнички одјељак Бањалука

 • BA ARSBL 0010
 • Фонд
 • 1887 - 1929

У осам тематских архивских јединица распоређена је архивска грађа која садржи: опште списе, информације и наредбе, персоналне списе, правила водних задруга, списе о бањама и купалиштима, млинске спорове и млинске дозволе, као и мјерења водостаја р...

Хидротехнички одјељак Бањалука

Нижа женска стручна домаћичка школа Бањалука

 • BA ARSBL 0011
 • Фонд
 • 1913 - 1956

Овај фонд садржи грађу неколико ранијих реорганизованих женских школа укључујући Народне више дјевојачке, Земаљске женске стручне и Државне женске стручне. Уз књиге које су већином протоколи, записници испита, сједнички каталози и дневници, чува с...

Нижа женска стручна домаћичка школа Бањалука

Трећа народна основна школа Бањалука

 • BA ARSBL 0012
 • Фонд
 • 1880 - 1944

Фонд садржи списе, између осталог, молбе за материјалну помоћ ученицима, расписе и наредбе у вези са школама, извјештаје о похађању школе, распореде испита, записнике наставничких сједница, опомене и награђивање ученика, разна упутства о вођењу на...

Трећа народна основна школа Бањалука

Народна основна школа Ивањска

 • BA ARSBL 0013
 • Фонд
 • 1902 - 1955

Грађа фонда сачињена је од дјеловодних списа. Они обухватају већи дио процеса управљања школом, укључујући прописе о школском реду и понашању ученика, расписе виших инстанци и органа, извјештаје и записе о условима рада и ученичком успјеху и влада...

Трећа народна основна школа Бањалука

Вакуфско меарифско повјереништво Бањалука

 • BA ARSBL 0014
 • Фонд
 • 1892 - 1933

Фонд садржи разноврсну грађу, укључујући кореспонденцију, пописе кметовских селишта и кућних старјешина у појединим селима, мукатске књиге, прорачуне, спискове дужника и платиша, извјештаје, трошковнике (посебно поправке џамија), прогласе, платне ...

Вакуфско меарифско повјереништво Бањалука

Обласна инспекција рада Бањалука

 • BA ARSBL 0015
 • Фонд
 • 1920 - 1929

Дио фонда чине расписи и инструкције виших органа који се односе на опште пословање органа управе. Значајан дио грађе настао је теренским радом Обласне инспекције рада, и односи се на конкретне податке о радништву у разним предузећима, на неправил...

Обласна инспекција рада Бањалука

Грађевинска секција Бањалука

 • BA ARSBL 0016
 • Фонд
 • 1919 - 1929

Списе фонда чине нацрти и пројекти, посебно за градње и оправке установа, мостова, црквених зграда, индустријских грађевина, инфраструктуре и слично, затим трошковници за одржавање школа и осталих јавних објеката, извјештаји о стању путева, информ...

Грађевинска секција Бањалука

Врбаска финансијска дирекција

 • BA ARSBL 0017
 • Фонд
 • 1929 - 1941

Са надлежностима из финансијског пословања за цјелокупно подручје Врбаске бановине, стваралац фонда акумулирао је грађу која се односи на различите сфере овог рада. У склопу општих, рачуноводствених и пореских послова, настали су расписи, инвалидн...

Врбаска финансијска дирекција

Управа полиције Бањалука

 • BA ARSBL 0018
 • Фонд
 • 1930 - 1941

Фрагментарно сачувана грађа садржи расписе и циркуларе полицијских и других органа из земље као и разне списе локалне природе укључујући извјештаје са скупова, забране, праћења појединих лица, оцјене о политичком владању, позиве на саслушања, дозв...

Управа полиције Бањалука

Окружни инспекторат Јајце

 • BA ARSBL 0020
 • Фонд
 • 1929 - 1932

У сачуваној грађи налази се, између осталог: статистика миграција, извјештаји о политичком стању на подручју инспектората, извјештаји о кретању комуниста и других сумњивих лица, разноврсна преписка, извјештаји, забране растурања пропагандног матер...

Окружни инспекторат Јајце

Среско начелство Бањалука

 • BA ARSBL 0021
 • Фонд
 • 1929 - 1941

Фонд Среског начелства је сачуван само у виду грађе Техничког одјељка. Остатак фонда није сачуван.

Среско начелство Бањалука

Градско поглаварство Бањалука

 • BA ARSBL 0022
 • Фонд
 • 1919 - 1940

Грађа фонда односи се на послове локалне управе, конкретно, ради се о документацији као што су молбе за додјелу завичајности (боравка) на територији града Бањалуке, грађевинске дозволе, молбе за додјелу помоћи, записници са сједница Градског вијећ...

Градско поглаварство Бањалука

Окружни суд Бањалука

 • BA ARSBL 0023
 • Фонд
 • 1883 - 1945

Фонд садржи разноврсне списе и евиденције настале радом највише судске установе у Бањалучком округу и касније Врбаској бановини. Списи судске управе односе се на читав период рада и садрже кореспонденцију, персоналије и друго. Дио грађе односи се ...

Окружни суд Бањалука

Удружење угоститеља Бањалука

 • BA ARSBL 0026
 • Фонд
 • 1931 - 1948

У склопу фонда чувају се записници конференција и скупштина, упутства у вези са издавањем дозвола, спорови у вези са радним временом, приједлози за уредбе, спискови нових чланова, правила и правилници, пријаве о затварању радњи, упутства о пријави...

Удружење угоститеља Бањалука

Фабрика дувана Бањалука

 • BA ARSBL 0028
 • Фонд
 • 1920 - 1945

Фонд садржи списе управе Фабрике дувана, укључујући повјерљиве списе (политичка питања, радничке организације, штрајкови, присуство комуниста у предузећу и томе слично, као и управљање у ратним околностима), персоналну документацију, молбе за додј...

Фабрика дувана Бањалука

Бановински одбор друштва Црвени крст Бањалука

 • BA ARSBL 0030
 • Фонд
 • 1929 - 1941

Фонд садржи записнике годишњих скупштина друштва и Бановинског одбора Црвеног крста у Бањалуци, информације и наредбе, кореспонденцију, спискове чланова одбора, спикове грађана који су дали помоћ и прилоге, књиге благајне, буџетске списе, као и ма...

Бановински одбор друштва Црвени крст Бањалука

Мјесни одбор Јадранске страже Бањалука

 • BA ARSBL 0031
 • Фонд
 • 1929 - 1931

Грађа овог малог фонда сачињена је од преписке Мјесног одбора, приступница у чланство Јадранске страже, информација и окружница које је Мјесни одбор издавао члановима. У фонду је сачуван и списак чланова организације у Бањалуци, као и записник сје...

Мјесни одбор Јадранске страже Бањалука

Резултати 1 до 25 од 678