Фонд 0105 - Народни одбор среза Јајце

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0105

Назив јединице описа

Народни одбор среза Јајце

Датум(и)

  • 1945 - 1962 (Креирање)
  • 1945 - 1962 (Сакупљање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

174 књиге; 1302 кутије

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Поред књига – повјерљиви и строго повјерљиви протоколи, обични протоколи, индекси, регистри, персоналне књиге, књиге записника и сл. - у фонду НОС Јајце се налазе записници са сједница тијела и комисија које су дјеловале унутар Среза, извјештаји, разна рјешења (о оснивању предузећа, школа, о стамбеним питањима, о додјели социјалне и друге помоћи, о превођењу радника по платним разредима, о приватним трговачким и занатским радњама, о преносу некретнина и сл.) документација о управљању народном имовином, документација о комуналним, трговачким, занатским, културним просвјетним и другим потребама среза, документација о ратним штетама, документација о конфискацији и национализацији, разна техничка документација, грађевинске дозволе, записници о полагању разних испита, извјештаји о раду предузећа и установа, персонална документација, платне листе, завршни рачуни и др.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Не очекују се допуне фонда.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места