Приказивање 355 резултата

Архивски опис
Управа и јавне службе
Напредне опције претраживања
Приказ штампања Види:

19 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Архив Босанске Крајине

 • BA ARSBL 0655
 • Фонд
 • 1953 - 1993

Фонд задржи сву сачувану документацију насталу радом Архива града Бањалуке, Среског архива односно Архива Босанске Крајине, до његовог прерастања у Архив Републике Српске 1993. године, са изузетком онога што је наслијеђено од нове институције као ...

Архив Босанске Крајине

Биро Владе Републике Српске

 • BA ARSBL 0577
 • Фонд
 • 1992 - 2002

Грађу фонда чине извјештаји Бироа за рањенике, рјешења о распореду на радну обавезу, документација у вези са стицањем и ревизијом статуса избјеглице, уговори о стипендирању, хуманитарна помоћ и досијеa инвалида. Близу половине фонда односи се на р...

Биро Владе Републике Српске Београд

Велика жупа Сана и Лука

 • BA ARSBL 0074
 • Фонд
 • 1941 - 1945

Списи углавном управног карактера за подручје велике жупе и подређених котарева. Сачињавају их извјештаји, рјешења, одлуке, записници, доставнице, телеграми и друго, а садржај грађе односи се на државну управу, државне службенике, трговину и тржиш...

Велика жупа Сана и Лука Бањалука

Велики жупан Врбаске области

 • BA ARSBL 0005
 • Фонд
 • 1923 - 1929

Фонд садржи разноврсну документацију (извјештаји, дописи, обрасци, дозволе, депеше и друго) која се односи на питања јавне управе, дјелатности разних физичких и правних субјеката, политику и организације, друштва, све привредне гране, дјелатности ...

Велики жупан Врбаске области Бањалука

Врбаска финансијска дирекција

 • BA ARSBL 0017
 • Фонд
 • 1929 - 1941

Са надлежностима из финансијског пословања за цјелокупно подручје Врбаске бановине, стваралац фонда акумулирао је грађу која се односи на различите сфере овог рада. У склопу општих, рачуноводствених и пореских послова, настали су расписи, инвалидн...

Врбаска финансијска дирекција

Градско поглаварство Бањалука

 • BA ARSBL 0022
 • Фонд
 • 1919 - 1940

Грађа фонда односи се на послове локалне управе, конкретно, ради се о документацији као што су молбе за додјелу завичајности (боравка) на територији града Бањалуке, грађевинске дозволе, молбе за додјелу помоћи, записници са сједница Градског вијећ...

Градско поглаварство Бањалука

Грађевинска секција Бањалука

 • BA ARSBL 0016
 • Фонд
 • 1919 - 1929

Списе фонда чине нацрти и пројекти, посебно за градње и оправке установа, мостова, црквених зграда, индустријских грађевина, инфраструктуре и слично, затим трошковници за одржавање школа и осталих јавних објеката, извјештаји о стању путева, информ...

Грађевинска секција Бањалука

Дирекција шума Бањалука

 • BA ARSBL 0082
 • Фонд
 • 1922 - 1945

Фонд садржи расписе, окружнице и инструкције надређених органа у Независној Држави Хрватској, укључујући и Министарство оружаних снага, затим списе Дирекције шума односно Равнатељства за шуме (тичу се подјеле шумског земљишта, кадрова, дозвола за ...

Дирекција шума Бањалука

Резултати 1 до 25 од 355