Приказивање 716 резултата

Архивски опис
Само описи највишег нивоа
Приказ штампања Види:

44 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Обласни народни одбор Бањалука

 • BA ARSBL 0093
 • Фонд
 • 1949 - 1951

У архивском фонду Обласни народни одбор Бањалука налази се документација секретаријата, повјереништава и комисија. У Секретаријату налазе се записници са сједница Обласног одбора и среских извршних одбора, акти о заштити архивалија, персонална до...

Обласни народни одбор Бањалука

Окружни народни одбор Бањалука

 • BA ARSBL 0094
 • Фонд
 • 1945 - 1947

Разноврсна грађа фонда односи се на читаво подручје округа. У тематском смислу, њен садржај је свеобухватан. У грађи, између осталог, налазимо податке о конфискацији имовине, ратној сирочади, избјеглицама и њиховој исхрани, смјештају и здравствено...

Окружни народни одбор Бањалука

Обједињени фонд о аграрној реформи и колонизацији

 • BA ARSBL 0096
 • Обједињени фонд
 • 1945 - 1957

У фонду Обједињени фонд о аграрној реформи и колонизацији се налазе документи настали радом Окружне аграрне комисије Бањалука, Среских аграрних комисија: Бањалука, Котор Варош, Лакташи, Омарска, Србац и Приједор и Градске аграрне комисије Бањалу...

Окружна управа народних добара Бањалука

 • BA ARSBL 0097
 • Фонд
 • 1945 - 1946

У архивској грађи фонда Окружна управа народних добара можемо наћи документацију о управљању народном имовином, извјештаји о раду комисија управе народних добара, спискови осуђених лица којима је конфискована имовина, подаци о индустријским предуз...

Окружна управа народних добара Бањалука

Скупштина среза Бањалука

 • BA ARSBL 0099
 • Фонд
 • 1945 - 1966

Фонд Скупштина среза Бањалука садржи податке о нормализацији живота послије ослобођења Бањалуке и поправци порушених објеката, раду школа, организацији аналфабетских течајева, здравственој заштити, материјалној помоћи сиромашним, утврђивању ратних...

Скупштина среза Бањалука

Народни одбор среза Босанска Градишка

 • BA ARSBL 0101
 • Фонд
 • 1945 - 1955

Архивска грађа СНО Бос. Градишка садржи пријаве ратне штете, податке о погинулим, убијеним и несталим у рату, одлуке о конфискацији, рјешења о додјели социјалне помоћи породицама жртава ратаи фашистичког терора, рјешења о издвајању земљишта у пољо...

Народни одбор среза Босанска Градишка

Срески народни одбор Дрвар

 • BA ARSBL 0104
 • Фонд
 • 1945 - 1955

Архивска грађа НОС Дрвар садржи општу, повјерљиву и строго повјерљиву грађу. Поред тога дјеломично садржи матичну и финансијску документацију, као и књиге.Међу документацијом можемо пронаћи записнике са сједница тијела и комисија које су дјеловале...

Народни одбор среза Дрвар

Народни одбор среза Јајце

 • BA ARSBL 0105
 • Фонд
 • 1945 - 1962

Поред књига – повјерљиви и строго повјерљиви протоколи, обични протоколи, индекси, регистри, персоналне књиге, књиге записника и сл. - у фонду НОС Јајце се налазе записници са сједница тијела и комисија које су дјеловале унутар Среза, извјештаји...

Народни одбор среза Јајце

Народни одбор среза Лакташи

 • BA ARSBL 0106
 • Фонд
 • 1945 - 1947

Архивску грађу СНО Лакташи чини, углавном, преписка између СНО Лакташи са МНО-а и Окружним народним одбором Бањалука, извјештаји, разна рјешења, документација о комуналним, трговачким, занатским, културним, просвјетним и другим потребама среза, д...

Народни одбор среза Лакташи

Народни одбор среза Мркоњић Град

 • BA ARSBL 0107
 • Фонд
 • 1945 - 1955

У сачуваној грађи СНО Мркоњић Град најбронији су списи са бројем, а мањи дио без броја. Највећи дио грађе су списи опште надлежности, а мањи су досијеа запослених, платни спискови, ликвидациони картони, статистички картони, грађа земљорадничких з...

Народни одбор среза Мркоњић Град

Народни одбор среза Омарска

 • BA ARSBL 0108
 • Фонд
 • 1945 - 1947

У архивској грађи СНО Омарска сачуване су пријаве за додјелу помоћи породицама ратних заробљеника, списак лица којима је исплаћена помоћ за мјесец октобар 1945. годину и списак необскрбљених породица којима је одобрена помоћ.

Народни одбор среза Омарска

Народни одбор среза Приједор

 • BA ARSBL 0109
 • Фонд
 • 1945 - 1962

Архивска грађа НОС Приједор садржи инцијативне акте Окружног и Обласног народног одбора, министарства Владе Бих, податке о нормализацији живота послије ослобођења Приједора и поправци порушених објеката, раду школа, организовању аналфабетских теч...

Народни одбор среза Приједор

Народни одбор града Јајце

 • BA ARSBL 0112
 • Фонд
 • 1945 - 1955

У фонду ГНО Јајце су сачувани општи, строго повјерљиви и повјерљиви списи.Најзначајнија документација су спискови: ратне сирочади, ученика без оба родитеља, стрељаних грађана 16.октобра 1942, курсиста, службеника са завршеном средњом школом, уго...

Народни одбор града Јајце

Народни одбор града Приједор

 • BA ARSBL 0113
 • Фонд
 • 1945 - 1955

У фонду ГНО Приједор су сачувани општи, строго повјерљиви и повјерљиви списи.Најзначајнија документација су записници са сједница Извршног одбора и савјета ГНО, спискови: ратне сирочади, ученика без оба родитеља, курсиста, службеника са завршеном...

Народни одбор града Приједор

Народни одбор општине Бањалука

 • BA ARSBL 0114
 • Фонд
 • 1955 - 1963

Највећи дио документације фонда НОО Бањалука односи се на грађевинске пројекте, инвестиционе програме, уже локације, урбанистичке сагласности, грађевинске и употребне дозволе за индивидуалне и друштвене објекте.У фонду се налазе рјешења о експропр...

Народни одбор општине Бањалука

Народни одбор општине Босанска Градишка

 • BA ARSBL 0115
 • Фонд
 • 1955-163

Фонд НОО Бос Градишка чине записници, рјешења и одлуке са сједница НОО Босанска Градишка и посебних и заједничких сједница Општинског вијећа и Вијећа произвођача.Сачуване су одлуке о оснивању, Гимназије и Народне библиотеке у Бос. Градишци, о шко...

Народни одбор општине Босанска Градишка

Народни одбор општине Бронзани Мајдан

 • BA ARSBL 0118
 • Фонд
 • 1952 - 1962

Фонд НОО Бронзани Мајдан садржи записнике, рјешења и одлуке са сједница народног одбора, вијећа,савјета, документацију за изградњу, надоградњу и адаптацију школа са попдручја општине, изградњу стамбених зграда, завршне рачуне, документација о заво...

Народни одбор општине Бронзани Мајдан

Народни одбор општине Добрња

 • BA ARSBL 0122
 • Фонд
 • 1952 - 1960

У фонду су сачуване књиге, повјерљива и општа архива, матична архива, записници са сједница Народног одбора Добрња, списи о старатељству, купопродајни и даровни уговори, платни спискови, буџет, завршни рачун, друштвени план, пројектна документаци...

Народни одбор општине Добрња

Резултати 76 до 100 од 716