Обједињени фонд 0096 - Обједињени фонд о аграрној реформи и колонизацији

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0096

Назив јединице описа

Обједињени фонд о аграрној реформи и колонизацији

Датум(и)

  • 1945 - 1957 (Сакупљање)

Ниво описа

Обједињени фонд

Обим и носач записа

38 књига; 31 кутија

Подручје контекста

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

У фонду Обједињени фонд о аграрној реформи и колонизацији се налазе документи настали радом Окружне аграрне комисије Бањалука, Среских аграрних комисија: Бањалука, Котор Варош, Лакташи, Омарска, Србац и Приједор и Градске аграрне комисије Бањалука. Сачувани су списи о експропријацији великих земљишних посједа, конфискацији имовине, додјели земљишта колонистима по одобрењу и одлуци Министарства пољопривреде и сточарства НРБИХ, арондацији земљишта,спискови лица чија су имања обухваћена аграрном реформом , списак посједа у својини банака и предузећа, спискови избјеглица који се желе колонизирати у НР БИХ документација о исељавању Јевреја, Пољака, Чеха и Словака, извјештаји о раду комисија, подаци о спровођењу аграрне реформе, записници са аграрних расправа, спискови конфискованих имања, спискови аграрних интересаната по мјесним народним одборима, документа о транспорту колониста у Војводину, колонизацији инвалида, пружању помоћи и изградњи кућа колонистима

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Не очекују се допуне фонда

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места