Фонд 0099 - Скупштина среза Бањалука

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0099

Назив јединице описа

Скупштина среза Бањалука

Датум(и)

  • 1945 - 1966 (Креирање)
  • 1945 - 1966 (Сакупљање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

222 књиге; 1000 кутија; 129 фасцикли

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Фонд Скупштина среза Бањалука садржи податке о нормализацији живота послије ослобођења Бањалуке и поправци порушених објеката, раду школа, организацији аналфабетских течајева, здравственој заштити, материјалној помоћи сиромашним, утврђивању ратних штета, извјештаји о формирању и раду одбора на подручју среза, конфискацији, експропријацији, национализацији, аграрној реформи, колонизацији, изборима за органе власти, планове и извјештаје јесење и прољетне сјетве и жетве, материјалном снадбијевању становништва, откупу, записнике са сједница о раду одбора, планове и извјештаје о инвестиционим улагањима, рјешења о заснивању и престанку радног односа, евиденције ратних војних инвалида, ратне сирочади, податке о оснивању и раду сељачких радних задруга, буџете народних одбора, завршне рачуне и извјештаје о раду привредних организација, податке о кампањи на сузбијању биљних штеточина, превентивним мјерама на сузбијању болести, држању коза и поред забране, персоналне списе запосленог особља, разне расписе и упутства од виших органа власти из разних области живота, записнике о прегледу школа, платне листе, повјерљиве и строго повјерљиве списе.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Не очекују се допуне фонда.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места