Приказивање 72 резултата

Архивски опис
Политичке организације и синдикати Само описи највишег нивоа
Приказ штампања Види:

5 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Градски комитет Комунистичке партије Бањалука

 • BA ARSBL 0632
 • Фонд
 • 1945 - 1955

Грађу фонда чини разноврсна документација настала радом Градског комитета, укључујући извјештаје, инструкције, анализе, записнике, списе агитпропа, статистичке прегледе, спискове, кадровску документацију и друго. Поред записника самог Градског ком...

Градски комитет Комунистичке партије Југославије Бањалука

Окружни комитет Комунистичке партије Бањалука

 • BA ARSBL 0633
 • Фонд
 • 1945 - 1947

Фонд садржи разноврсну документацију насталу радом Окружног комитета, укључујући мноштво дописа, извјештаја, информација и анализа упућених од стране подређених среских и градских комитета с подручја тадашњег Округа Бањалука. Док су редовни извјеш...

Окружни комитет Комунистичке партије Југославије Бањалука

Општински комитет Савеза комуниста Бањалука

 • BA ARSBL 0554
 • Фонд
 • 1955 - 1990

Фонд садржи разноврсну документацију насталу радом Општинског комитета. Она се односи на сва битна политичка, привредна, друштвена, социјална, културна и друга кретања на територији Општине Бањалука. Општи дио фонда сачињавају записници и стеногра...

Општински комитет Савеза комуниста Босне и Херцеговине Бањалука

Удружење четника Бањалука

 • BA ARSBL 0656
 • Фонд
 • 1934

Сачуван је само дјеловодни протокол за 1934. годину са 105 уписа, из чега је видљиво с ким је стваралац вршио кореспонденцију, као и неколико именовања начелника рајонских организација.

Удружење четника Бањалука

Резултати 1 до 25 од 72