Фонд 0632 - Градски комитет Комунистичке партије Бањалука

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0632

Назив јединице описа

Градски комитет Комунистичке партије Бањалука

Датум(и)

  • 1945 - 1955 (Креирање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

21 кутија; 1 повез

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Дана 31. марта 2014. приликом препакивања односно паковања грађе у кутије и пописивања по архивским јединицама, утврђено је да је цјелокупна грађа у фонду Општински комитет Савеза комуниста БиХ Бањалука (бр. 554), која се протеже од 1945. године до 1. септембра 1955. године, настајала радом засебног ствараоца, Градског комитета Комунистичке партије Бањалука (од 1952. године преименованог у Градски комитет Савеза комуниста Бањалука). Цјелина је издвојена и формирана као засебан фонд. Грађа је регистратурски сређена 1968. године код имаоца уз помоћ архивиста Архива Босанске Крајине. Приликом формирања посебног фонда, грађа је пописана на нивоу архивских јединица.

Преузимање грађе

Грађа је преузета у склопу цјелокупне архиве Општинског комитета Савеза комуниста Бањалука 1992. године.

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Грађу фонда чини разноврсна документација настала радом Градског комитета, укључујући извјештаје, инструкције, анализе, записнике, списе агитпропа, статистичке прегледе, спискове, кадровску документацију и друго. Поред записника самог Градског комитета, значајан дио фонда чине записници основних партијских организација (ОПО) из неких установа и предузећа са градског подручја.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Грађа је распоређена у архивске јединице (тематске и/или регистратурске цјелине) у укупном хронолошком поретку.

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Напомена

19-IV (осим серије 02А)

Напомена

Сигнатура серија представља спој броја кутије и мјеста фасцикле у кутији. На примјер, 0502 значи кутија 5, друга фасцикла по реду у тој кутији.

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Дигитални објект (Главни документ) подручје права

Дигитални објект (Упутница) подручје права

Дигитални објект (Умањени приказ) подручје права

Подручје улазног инвентара

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места