Фонд 0633 - Окружни комитет Комунистичке партије Бањалука

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0633

Назив јединице описа

Окружни комитет Комунистичке партије Бањалука

Датум(и)

  • 1945 - 1947 (Сакупљање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

18 кутија; 3 књиге

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Грађа фонда чувала се у депоу Архива Републике Српске међу осталим фондовима друштвенополитичких организација и народноослободилачких органа, неевидентирана. Фонд је идентификован као такав 2014. године, сређен и пописан на нивоу архивских јединица.

Преузимање грађе

Не постоји записник о примопредаји нити је познато одакле је фонд преузет. Претпоставља се да је фонд добијен током 1980-их година од стране некадашњег Института за историју радничког покрета у Сарајеву, вјероватно преко Архива Босне и Херцеговине.

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Фонд садржи разноврсну документацију насталу радом Окружног комитета, укључујући мноштво дописа, извјештаја, информација и анализа упућених од стране подређених среских и градских комитета с подручја тадашњег Округа Бањалука. Док су редовни извјештаји подређених комитета углавном распоређени кроз списе без броја заједно са инструкцијама Покрајинског комитета за Босну и Херцеговину, списи дјеловодника садрже и друге врсте документације која се између осталог односи и на задатке агитпропа, политичку ситуацију, кадровска питања, помоћ породицама погинулих бораца и друго. Остале серије садрже финансијске и кадровске списе. Судећи по анализи узорка, фонд не садржи грађу насталу радом партијских организација основног нивоа (фабрички комитети, основне организације).

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Напомена о публикацији

V. Vukliš, „Izvještaji Sreskog komiteta KP BiH Bosanska Dubica iz 1945. godine“, Топола, 2015, 159-196.

Подручје напомена

Напомена

19-IV

Напомена

Бројеви у сигнатури серија: прије цртице означава број кутије, послије цртице означава мјесто фасцикле у тој кутији.

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Дигитални објект (Главни документ) подручје права

Дигитални објект (Упутница) подручје права

Дигитални објект (Умањени приказ) подручје права

Подручје улазног инвентара

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места