Предмет 016 - Бујрулдија за помоћ у премјеравању на албанској обали

Отвори оригинални Дигитални објект

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0204–016

Назив јединице описа

Бујрулдија за помоћ у премјеравању на албанској обали

Датум(и)

  • 1872 (Креирање)

Ниво описа

Предмет

Обим и носач записа

1/2 страница/листова

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Бујрулдија односно писмена наредба управе вилајета Јањине у којој се даје на знање подручним органима да је Жорж Ђурковић, генерал, стални официр Аустро-Угарске Монархије, дошао на албанску обалу ради премјеравања земљишта, уз налог да се истом изађе у сусрет и да му се, уколико буде желио, додијеле пратиоци.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Оригинал, писан ручно мастилом, оштећен.

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Сигнатура регеста

13

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Дигитални објект (Спољашњи URI) подручје права

Дигитални објект (Упутница) подручје права

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места