Приказивање 728 резултата

Архивски опис
Само описи највишег нивоа
Приказ штампања Види:

44 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Удружење четника Бањалука

  • BA ARSBL 0656
  • Фонд
  • 1934

Сачуван је само дјеловодни протокол за 1934. годину са 105 уписа, из чега је видљиво с ким је стваралац вршио кореспонденцију, као и неколико именовања начелника рајонских организација.

Удружење четника Бањалука

Окружна област Бањалука

  • BA ARSBL 0001
  • Фонд
  • 1878 - 1918

Фонд садржи фрагментарно сачувану грађу која се односи на бројне теме из домена јавног живота и управе на подручју Округа Бањалука. Списи садрже различите врсте материјала – дописе, извјештаје, пројекте, молбе, петиције итд. – који потичу од разни...

Kreisbehörde Banjaluka

Окружни инспекторат Јајце

  • BA ARSBL 0020
  • Фонд
  • 1929 - 1932

У сачуваној грађи налази се, између осталог: статистика миграција, извјештаји о политичком стању на подручју инспектората, извјештаји о кретању комуниста и других сумњивих лица, разноврсна преписка, извјештаји, забране растурања пропагандног матер...

Окружни инспекторат Јајце

Резултати 126 до 150 од 728