Фонд 0583 - Министарство науке и културе Републике Српске

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0583

Назив јединице описа

Министарство науке и културе Републике Српске

Датум(и)

  • 1997 - 2002 (Креирање)
  • 1997 - 2002 (Сакупљање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

99 регистратора; 1 повез; 36 фасцикли; 3 књиге

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1997-2002)

Историјат ствараоца

Министарство науке и културе Републике Српске основано је Законом о министарствима (СГРС 3/97), када се издвојило од Министарсва образовања, науке и културе. У почетку сједиште Министарства било је на Палама, а од 6. фебруара 1998. године у Бањалуци. Министарство науке и културе врши управне и друге стручне послове који се односе на: научно-истраживачку дјелатност, заштиту и коришћње културно-историјског наслеђа, музејску, архивску, библиотечку, издавачку, позоришну, музичку, ликовну, филмску и естрадну дјелатност, дјелатност друштвених организација и удружења грађана у области умјетности и културе, техничку културу, припремање програма културне сарадње са другим државама и међународним организацијама и међународних споразума о културној сарадњи, инспекцијски надзор у својој надлежности и друге послове које му се ставе у надлежност. Министарство науке и културе престаје с радом 2002. године на основу Закона о министарствима (СГРС 70/02). Овим законом основана су Министарства просвјете и културе и Министарство науке и технологије који су преузели рад овог Министарства.

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Грађу фонда чине програми и извјештаји о раду установа културе, извјештаји о раду Министарства, извјештаји о културним манифестацијама, рјешења о именовању и постављењу директора и управних одбора установа културе, подаци о установама културе, споразуми о научној и културној сарадњи, кореспонденција и правилници о унутрашњој организацији ситематизацији радних мјеста.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места