Фонд 0011 - Самоуправна интересна заједница становања и комуналних дјелатности Шековићи

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL–Z 0011

Назив јединице описа

Самоуправна интересна заједница становања и комуналних дјелатности Шековићи

Датум(и)

  • 1976-1990 (Креирање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

9 фасцикли; 3 повеза; 1 регистратор

Подручје контекста

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места