Фонд 0597 - Војно тужилаштво Војске Републике Српске

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0597

Назив јединице описа

Војно тужилаштво Војске Републике Српске

Датум(и)

  • 1992-2000 (Креирање)

Ниво описа

Фонд

Обим и носач записа

2 књиге, 21 регистратор

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

(1992-2000)

Биографија

Одлуком о оснивању, сједишту и надлежности војних судова и војних тужилаштава Предсједника Предсједништва Српске Републике БиХ број 01-7/92 од 31. маја 1992. оснивано је Више војно тужилаштво при Главном штабу војске Српске Републике Босне и Херцеговине

Историјат фонда

Преузимање грађе

На основу Закључка Владе Републике Српске, број 04/01-012-53/07 од 18. јануара 2007.преузет је 22. октобра 2007.фонд у количини од квије књиге и 23 регистратора. Према записнику о примопредаји грађа је преузета у оргиналу, сређена, одабрана, технички опремљена, пописана и комплетна.

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Aрхивску грађу чини: преписка између Војног тужилаштва Војске Републике Српске и основних војних тужилаштава, Главног штаба Војске Републике Српске, Врховног војног суда и Министарсва одбране, извјештаји о раду основних војних тужилаштава у Бањалуци, Бијељини и Билећи, информације основних војних тужилаштава о кретању криминалитета, извјештаји са стручних семинара, укази о разрешењу дужности у војном тужилаштву, рјешења о пријему у радни однос, подаци о запосленим, финансијски планови.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

У Архиву није вршено излучивање грађе.

Допуне

Не очекују се допуне фонда.

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Архивска грађа је доступно у складу са Законом о архивској дјелатности (Службени гласник Републике Српске“ број 119/08) и Упутством о условима и начину коришћења јавне архивске грађе (Службени гласник Републике Српске“ број 36/12)

Услови умножавања

Умножавање је дозвољено у складу са Упутством о условима и начину коришћења јавне архивске грађе (Службени гласник Републике Српске“ број 36/12)

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места