Приказивање 1 резултата

Архивски опис
Војно тужилаштво Војске Републике Српске
Приказ штампања Види:

Војно тужилаштво Војске Републике Српске

  • BA ARSBL 0597
  • Фонд
  • 1992-2000

Aрхивску грађу чини: преписка између Војног тужилаштва Војске Републике Српске и основних војних тужилаштава, Главног штаба Војске Републике Српске, Врховног војног суда и Министарсва одбране, извјештаји о раду основних војних тужилаштава у Бањал...

Војно тужилаштво Војске Републике Српске