Приказивање 728 резултата

Архивски опис
Само описи највишег нивоа
Приказ штампања Види:

44 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Канцеларија Републике Српске за имплементацију пројекта Свјетске банке за реконструкцију и обнову Републике Српске

 • BA ARSBL 0587
 • Фонд
 • 1997-2000

Канцеларија Републике Српске за имплементацију пројекта Свјетске банке за реконструкцију и обнову Републике Српске

Општински комитет Савеза комуниста Бањалука

 • BA ARSBL 0554
 • Фонд
 • 1955 - 1990

Фонд садржи разноврсну документацију насталу радом Општинског комитета. Она се односи на сва битна политичка, привредна, друштвена, социјална, културна и друга кретања на територији Општине Бањалука. Општи дио фонда сачињавају записници и стеногра...

Општински комитет Савеза комуниста Босне и Херцеговине Бањалука

Народна основна школа Ивањска

 • BA ARSBL 0013
 • Фонд
 • 1902 - 1955

Грађа фонда сачињена је од дјеловодних списа. Они обухватају већи дио процеса управљања школом, укључујући прописе о школском реду и понашању ученика, расписе виших инстанци и органа, извјештаје и записе о условима рада и ученичком успјеху и влада...

Трећа народна основна школа Бањалука

Управа Убошког дома Бањалука

 • BA ARSBL 0024
 • Фонд
 • 1931 - 1939

На основу сачуване грађе не може се много сазнати о раду Управе убошког дома, јер је сачувана углавном финансијска документација. У погледу врсте докумената фонд чине: рачуни за набавку хране и средстава за хигјену штићеника, признанице, спискови ...

Управа Убошког дома Бањалука

Порезни уред Бањалука

 • BA ARSBL 0078
 • Фонд
 • 1941 - 1945

Непотпуна, углавном финансијска документација, која се између осталог односи на додјеле помоћи породицама мобилисаних у домобранство, додјеле станова и остале имовине конфисковане од Срба, као и одлуке о отуђивању земље исељених власника. Грађа фо...

Порезни уред Бањалука

Резултати 101 до 125 од 728