Приказивање 4 резултата

Архивски опис
Енглески
Напредне опције претраживања
Приказ штампања Види:

3681 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Hidrotechnical Division Banjaluka

 • BA ARSBL 0010
 • Фонд
 • 1887 - 1929

У осам тематских архивских јединица распоређена је архивска грађа која садржи: опште списе, информације и наредбе, персоналне списе, правила водних задруга, списе о бањама и купалиштима, млинске спорове и млинске дозволе, као и мјерења водостаја р...

Хидротехнички одјељак Бањалука

County People’s Council Banjaluka

 • BA ARSBL 0094
 • Фонд
 • 1945 - 1947

Разноврсна грађа фонда односи се на читаво подручје округа. У тематском смислу, њен садржај је свеобухватан. У грађи, између осталог, налазимо податке о конфискацији имовине, ратној сирочади, избјеглицама и њиховој исхрани, смјештају и здравствено...

Окружни народни одбор Бањалука

Military Command Court in Banjaluka

 • BA ARSBL 0511
 • Фонд
 • 1914 - 1917

Већину фонда чине кривични предмети, углавном из поступака против цивила, затим нешто истражних предмета, президијалних списа (судске кореспонденције), те дневни извјештаји Војне команде у Бањалуци за 6 мјесеци из 1915. и 1 мјесец из 1917. године.

K. u. k. Gericht des Militärstationskommando in Banjaluka

Municipal Committee of the Union of Communists Banjaluka

 • BA ARSBL 0554
 • Фонд
 • 1955 - 1990

Фонд садржи разноврсну документацију насталу радом Општинског комитета. Она се односи на сва битна политичка, привредна, друштвена, социјална, културна и друга кретања на територији Општине Бањалука. Општи дио фонда сачињавају записници и стеногра...

Општински комитет Савеза комуниста Босне и Херцеговине Бањалука