Архипедија & Access to Memory

Пред вама је Архипедија, платформа за архивску обраду Архива Републике Српске, базирана на софтверу AtoМ. Овај софтвер се користи као алат за архивску обраду од стране архивиста, док истовремено служи као стално ажуриран опис архивске грађе. На тај начин, корисници су добили прилику да приступе нашим најактуелнијим метаподацима — описима фондова и збирки и њима припадајућег архивског материјала. Пројекат се сада налази у развојној фази — уносу основних и проширених података на нивоу највиших цјелина (фондова и збирки) — уз детаљнију обраду нижих јединица и унос дигитализованог материјала, односно његово припајање одговарајућим јединицама описа. Завршени су уноси за највише цјелине које се чувају у архивском сједишту у Бањалуци, а у току су оне у подручним канцеларијама у Добоју, Зворнику, Фочи и Требињу. У овој фази, пројекту се придружују и друге установе културе које чувају збирке архивског карактера, чиме Архипедија постаје централна база података за архивску грађу у Републици Српској.

За детаље о коришћењу платформе, погледати упутство за употребу.

AtoМ, скраћеница за Access to Memory (приступ меморији), је софтвер за архивску обраду (опис) дизајниран по стандардима Међународног архивског вијећа (ICA) и другим признатим међународним стандардима. AtoM je open source софтвер, настао дугогодишњом сарадњом архивских и информатичких стручњака. За више детаља погледајте званичну документацију софтвера. Наша платформа базирана је на верзији 2.4. Српски превод настао је залагањем упосленика Народне библиотеке Србије, која користи AtoM за опис својих архивских збирки.

Садржај: © Архив РС и партнери. Софтвер: Artefactual Systems CC BY-SA 4.0.