Приказивање 98 резултата

Архивски опис
Окружна област Бањалука
Приказ штампања Види:

1 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Окружна област Бањалука

  • BA ARSBL 0004
  • Фонд
  • 1918 - 1922

Иако некомплетан, фонд садржи грађу од посебне вриједности која се односи на питања општих послова (прописи, депеше, молбе и жалбе грађана, организација власти, избори), безбједности (странке, радништво, дозволе за оружје, путне исправе), културне...

Окружна област Бањалука

Закони, уредбе, наредбе и расписи у општој служби

Наредбе Земаљске владе, Покрајинске управе за Босну и Херцеговину и разних министарстава за цјелокупно становништво, државне чиновнике и административне послове.

Прописи у области просвјетне и културне дјелатности

Распис за проналажење архиве и музејских вриједности узетих од непријатеља приликом повлачења, прописи о дипломама и плакетама Аустроугарске, наредбе о школским празницима и друго.

Уредбе, наредбе и расписи у здравству

Наредбе о забрани и дозволи путовања с обзиром на појаву заразних болести, нострификовање диплома у апотекарској струци, прописи о ископима и преносу мртваца, о болничким трошковима и друго.

Прописи у области финансија

Забрана износа новчаница Аустроугарске банке маркираних нашим маркицама, о повлачењу крунских новчаница, уредба о превођењу на динарске плате државних службеника, наредбе о порезима и таксама.

Мјесечни и дневни извјештаји котарских уреда и испостава послани у Окружну област Бањалука

Извјештаји говоре о свим аспектима живота у котаревима као што су привреда, култура, политички живот, организације, општине итд., какво је стварно стање уз приједлоге и примједбе котарских предстојника, који су слали те извјештаје окружном начелнику.

Персонална питања

Документи за рјешавање персоналног статуса радника Окружне области Бањалука, рјешења о постављењу, престанку рада, платним разредима, списковима чиновника и котарских предстојника. Издвојена су акта за службенике: Јована Тодоровића, окружног начел...

Ратна штета и ратни плијен

Поступање са имовином избјеглица и аустроугарских родољуба, потраживања од бившег аустроугарског војног ерара и ратне штете, молбе грађана за штету учињену у рату.

Војска

Сва акта у фонду која говоре о војним лицима, војним објектима и војним питањима. Позивање обвезника на војну службу, прописи за војску, војни бјегунци, премјештај војних рефераната и друго.

Резултати 1 до 25 од 98