Приказивање 715 резултата

Архивски опис
Само описи највишег нивоа
Приказ штампања Види:

44 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Општинска комисија за ратне злочине Пискавица

 • BA ARSBL 0071
 • Фонд
 • 1945

Грађа је непотпуна, а чине је записници о исказу оштећених. Записници су састављени у једном примјерку, а писани су руком на папиру различитог квалитета и величине, најчешће дрвеном оловком, ћирилицом на српскохрватском језику. Записници су физичк...

Општинска комисија за утврђивање ратних злочина окупатора и њихових помагача Пискавица

Општинска комисија за ратне злочине Паланчиште

 • BA ARSBL 0072
 • Фонд
 • 1944

Грађа је непотпуна и чине је записници о саслушању који су писани ћирилицом и латиницом, рукописом и писаћом машином на српскохрватском језику. Књиге нису сачуване. У записницима се прво уписује дан, мјесец, година и мјесто гдје се саслушање обављ...

Општинска комисија за утврђивање ратних злочина окупатора и њихових помагача Паланчиште

Комисија за испитивање злочина окупатора и његових помагача при Општинском народноослободилачком одбору Стари Мајдан

 • BA ARSBL 0073
 • Фонд
 • 1944

Грађа фонда је непотпуна, а чине је записници о истрази (саслушању). Записници су састављени у једном примјерку, а писани су руком на папиру различитог квалитета и величине, тинтом црне и зелене боје, ћирилицом на српскохрватском језику. У запис...

Комисија за испитивање злочина окупатора и његових помагача при Општинском народноослободилачком одбору Стари Мајдан

Велика жупа Сана и Лука

 • BA ARSBL 0074
 • Фонд
 • 1941 - 1945

Списи углавном управног карактера за подручје велике жупе и подређених котарева. Сачињавају их извјештаји, рјешења, одлуке, записници, доставнице, телеграми и друго, а садржај грађе односи се на државну управу, државне службенике, трговину и тржиш...

Велика жупа Сана и Лука Бањалука

Порезни уред Бањалука

 • BA ARSBL 0078
 • Фонд
 • 1941 - 1945

Непотпуна, углавном финансијска документација, која се између осталог односи на додјеле помоћи породицама мобилисаних у домобранство, додјеле станова и остале имовине конфисковане од Срба, као и одлуке о отуђивању земље исељених власника. Грађа фо...

Порезни уред Бањалука

Уред за колонизацију Бањалука

 • BA ARSBL 0079
 • Фонд
 • 1941 - 1945

Фрагментарно сачуван фонд који садржи нешто предмета о додјели земљишта, експропријацији имања, закупних уговора, премјештају колониста и лицитацијама. Фонд садржи и досијеа двадесеторо исељених Нијемаца из Бањалуке и њене околине. Уред за колониз...

Уред за колонизацију Бањалука

Дирекција шума Бањалука

 • BA ARSBL 0082
 • Фонд
 • 1922 - 1945

Фонд садржи расписе, окружнице и инструкције надређених органа у Независној Држави Хрватској, укључујући и Министарство оружаних снага, затим списе Дирекције шума односно Равнатељства за шуме (тичу се подјеле шумског земљишта, кадрова, дозвола за ...

Дирекција шума Бањалука

Равнатељство за понову Бањалука

 • BA ARSBL 0083
 • Фонд
 • 1941 - 1942

Фрагментарно сачувану грађу сачињавају пописи и процјене имовине исељених лица, додјеле станова и некретнина исељеника, записници прегледа напуштених радњи, расписи и извјештаји, одлуке о подржављеној јеврејској имовини и слично. Неки конкретни до...

Равнатељство за понову Бањалука

Обласни народни одбор Бањалука

 • BA ARSBL 0093
 • Фонд
 • 1949 - 1951

У архивском фонду Обласни народни одбор Бањалука налази се документација секретаријата, повјереништава и комисија. У Секретаријату налазе се записници са сједница Обласног одбора и среских извршних одбора, акти о заштити архивалија, персонална до...

Обласни народни одбор Бањалука

Резултати 51 до 75 од 715