Обједињени фонд 0064 - Обједињени фонд комисија за ратне злочине у Бањалуци

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0064

Назив јединице описа

Обједињени фонд комисија за ратне злочине у Бањалуци

Датум(и)

  • 1944 - 1946 (Сакупљање)

Ниво описа

Обједињени фонд

Обим и носач записа

? - тренутно у допуни

Подручје контекста

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтјеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара