Приказивање 862 резултата

Архивски опис
Акт
Напредне опције претраживања
Приказ штампања Види:

Захвала православном свештенству из Прњавора на послатој новогодишњој честитки Царском двору

Земаљска влада Сарајево – Окружној области Бањалука: да се захвали православном свештенству из Прњавора на послатој новогодишњој честитки Царском двору.

Јово Жути, Лазо Видовић и Михаило Бабић, потрага ради разбојништава по Босанскоградишком котару

Окружна област Бањалука: Јово Жути, Лазо Видовић и Михаило Бабић врше разбојништва по котару Бербир (Босанска Градишка) - још нису ухваћени.

Присмотра над италијанским радницима на подручју Окружне области Бањалука

Земаљска влада Сарајево – Окружној области Бањалука: радници Италијани говоре да ће се против Аустрије ускоро повести рат. Пазити на Италијане и по потреби удаљити их из земље.

Обрлајтант (поручник) Пијевац из Ријеке, отплата дуга од 151 форинте

Земаљска влада Сарајево – Окружној области Бањалука: обавијестити Хаџи-Јусуфа Али-бега Беговића у Дервенти да ће обрлајтант (поручник) Пијевац из Ријеке платити свој дуг од 151 форинте у току мјесеца.

Чолановић из Нове Градишке, Васо Видовић из Бербира (Босанске Градишке) и извјесни Мрачић из Славонског Свињара – присмотра

Окружна област Бихаћ – Окружној области Бањалука: јавља да је Чолановић из Нове Градишке врло сумњив због агитације за Србију. Васо Видовић у Бербиру (Босанска Градишка) исто тако. Неки Мрачић из Славонског Свињара превози у чамцу оружје уз Врбас.

Порески службеник у Жепчу, Петар Павић, истрага

Земаљска влада Сарајево – Окружној области Бањалука: Петар Павић, порезник у Жепчу, одао се пићу. Треба послати инспектора за преглед благајне. Инспектор нека стави предлог иза прегледа.

Постављење сталног конзула Италије у Босни и Херцеговини Паула Риве

Земаљска влада Сарајево – свим окружним областима у Босни и Херцеговини: Влада Краљевине Италије поставила је на мјесто вицеконзула Usigli-a Паула Риву за сталног конзула Италије у Сарајеву. Министарство вањских послова сложило се с тим.

Забрањени лист „Ферџумани Хакикат“

Котарска област Бербир (Босанска Градишка) – Окружна област Бањалука: пошта у Старој Градишци неће да преда Котарској области забрањени лист „Ферџумани Хакикат“ кад дође, пошто нема за то наређења. Тражи интервенцију.

Препис редовног извјештаја Котарске области Тешањ о стању у народу

Котарска област Тешањ – Окружној области Бањалука: доставља препис редовног извјештаја о стању у народу Земаљској влади. Преписа нема, само попратни акт.

Редован извјештај Окружне области Бањалука

Окружна област Бањалука – Земаљској влади Сарајево: Редован извјештај. I Угледни муслимани дали су пуномоћ Фехиму ефендији Ђумишићу ради притужбе силама Берлинског конгреса на управу у Босни (власт не помаже бегове). II Нема замјерки о владању све...

Приједлог да се из државне службе отпусти адјункт Адолф Томц из Орахове

Окружна област Бањалука – Земаљској влади Сарајево: предлаже да се отпусти из службе адјункт Адолф Томц из Орахова због притужби на његов рад.

Извјештај Окружне области Бањалука о инспекцији и хапшењу пореског службеника Петра Павића из Жепча

Окружна област Бањалука – Земаљској влади Сарајево: порески инспектор Бајкановић био је у инспекцији у Жепчу због хапшења Петра Павића, пореског службеника. Доставља се извјештај.

Илија Чолановић из Старе Градишке, Васо Видовић из Босанске Градишке и Стеван Мрачић из Свињара, стављање под полицијски надзор

Земаљска влада Сарајево – Окружној области Бањалука: према добијеним подацима као политички сумњиви стављају се под полицијски надзор Илија Чолановић и Живковић из Старе Градишке и Васо Видовић из Босанске Градишке. Исто тако Стеван Мрачић из Свињ...

Извјештај Окружне области Бањалука о инспекцији и хапшењу пореског службеника Петра Павића из Жепча

Земаљска Влада Сарајево – Окружној области Бањалука: прима на знање горњи извјештај. [Порески инспектор Бајкановић био је у инспекцији у Жепчу због хапшења Петра Павића, пореског службеника. Доставља се извјештај.]

Строго провођење прописа о чувању од сточне куге

Земаљска влада Сарајево – Окружној области Бањалука: треба строго настојати да се проведу сви прописи о чувању од сточне куге. Одговорне службенике увијек опомињати на марљиво извршавање прописа.

Запљењивање романа „Хасан-ага“

Котарска област Бањалука – Окружној области Бањалука: Лазар Трифковић, књижар из Прњавора, добио је 48 примјерака романа „Хасан Ага“ за трговце и православне свештенике. И шеф испоставе Бахтијаревић наручио је књигу. Приложен записник о саслушању ...

Записник трећег крила Жандармеријског корпуса о саслушању Цвије Поповића, православног свештеника из Блашког

Жандармеријски корпус, треће крило: записник о саслушању Цвије Поповића, православног свештеника из Блашког. „Жандарска патрола из Клашница са пратњом војника узела је пет кокошију од мојих парохијана, а није платила. Сељаци се нису жалили, а ја с...

Записник трећег крила Жандармеријског корпуса о саслушању Цвије Поповића, православног свештеника из Блашког

Жандармеријски корпус, треће крило: записник о саслушању Цвије Поповића, свештеника из Блашког. Жандармеријска патрола узела је Ђури Станојевићу из Чардачана сребрену меџидију и запријетила му да о томе ником не говори.

Непостојање случајева вријеђања велепосједника од стране кметова на подручју Котарске области Тешањ

Котарска област Тешањ – Окружној области Бањалука: није било случајева да су кметови псовали или вријеђали вјеру мухамеданску при купљењу трећине од стране велепосједника.

Редован извјештај Окружне области Бањалука о стању у окружју

Окружна област Бањалука – Земаљској влади Сарајево: извјештава да није било случајева да су кметови исмијавали вјеру, обичаје и морал муслимана. Помиње случај муфтије Хаџи Ибрахима Бајрића са његовим кметима при узимању трећине. Чешће се дешава да...

Извјештај комесара Станка Бабића

Жандармеријски корпус, треће крило: извјештај комесара Станка Бабића о томе да је жандармеријска патрола у Клашницама ушла у траг разбојничкој банди помоћу агената Михаила Латинчића и Крнете. Што се тиче сребрене меџидије позвани Ђуро Станојевић н...

Вјерска осјетљивост муслимана при одобравању мјеста за „водоосвећење“ православних у Тешњу

Земаљска влада Сарајево – Окружној области Бањалука: да се упозори Котарска област Тешањ, да нарочито пази на вјерску осјетљивост муслимана при одобравању мјеста за „водоосвећење“ православних и да ради у сагласности са Меџлисом.

Одобравање двомјесечног допуста управитеља Котарске испоставе у Босанском Броду барону Штернеку

Земаљска влада Сарајево – Окружној области Бањалука: одобрава допуст од два мјесеца управитељу Котарске испоставе у Босанском Броду барону Штернеку. Замјењиваће га канцелист Андре.

Извјештаји Котарске испоставе у Босанском Новом о прослави царевог рођендана

Окружна област Бањалука – Земаљској влади Сарајево: подноси два извјештаја Котарске испоставе Босански Нови о прослави царевог рођендана.

Резултати 1 до 25 од 862