Акт 0022 - Извјештај комесара Станка Бабића

Подручје идентификације

Сигнатура

BA ARSBL 0001–1880–0022

Назив јединице описа

Извјештај комесара Станка Бабића

Датум(и)

  • 1880-06-23 (Креирање)

Ниво описа

Акт

Обим и носач записа

1/2 листова/страница

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Историјат фонда

Преузимање грађе

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Жандармеријски корпус, треће крило: извјештај комесара Станка Бабића о томе да је жандармеријска патрола у Клашницама ушла у траг разбојничкој банди помоћу агената Латинчића и Крнете. Што се тиче сребрене меџидије позвани Ђуро Станојевић није могао препознати жандаре који су му је узели. За кокоши, иако су их сељаци добровољно дали, биће жандари кажњени. Издата је строга наредба свим патролама да не узимају ништа од становништва. Поп Цвијо Поповић није посве чист од сумње, да има везу са вођом разбојника Жутим. Тако јављају конфиденти са више страна.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Сродни описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места