Приказивање 4504 резултата

Архивски опис
Предмет
Напредне опције претраживања
Приказ штампања Види:

3387 резултата са дигиталним објектима Прикажи резултате са дигиталним објектима

Рукопис Сулејмана бин Абдулаха: Ен–нур–ул–вехаџ

Рукопис Сулејмана бин Абдулаха, "Ен–нур–ул–вехаџ", филозофска разматрања појединих питања, у оригиналу писана 1311. године, односно 716. године по Хиџри. Због старости изворног рукописа, предпоставља се да је ова књига палеографска копиј...

Коментар филозофских изрека

Рукопис из 1596. године односно 1005. године по хиџри, коментар филозофских изрека на турском језику (изреке писане црвеним мастилом су на арапском језику а коментар црним мастилом).

Рукописни коментар дјела Ебулејес Самаркандије

Рукопис из 1686. године односно 1098. године по хиџри, коментар дјела (мукаддима) од Ебулејс Самаркандије који је живио у 13. стољећу у граду Самарканду (Туркестан). Коментар је написао Јакубов син Мурад као млађи ђак у граду Егри (Мађарска) а гов...

Свежањ са таџвидом, сул-намама, довама, пописима и друго

Рукопис непознатог аутора. Садржи различите податке који се односе и на период од 1739.године до 1752. године односно од 1152. године до 1166. године по хиџри и чине га: правила читања курана (таџвид), писмени споразуми (сулх-наме), молитве, (дове...

Бујрулдија за поправку џамије у Козарцу

Бујрулдија (бурунтија), писмена наредба Мухамеда Салиха Вехаџ-паше, босанског намјесника, у којој се костајничком кадилуку и мутеселиму у Козарцу наређује поправак џамије у Козарцу која се налази у рушевном стању и у којој се не обављају вјерски о...

Илми-хабер за продају ћибука

Илми-хабер Хафиз Абдулах ефендије из Бањалуке настањеног у Каиру (Египат), у коме наводи да је продао Х. Абдулаху, сину умрлог Х. Ибрахима Ћибукчије 120.000 комада ћибука, те да је купац дао дејни-темесук односно потврду о дугу.

Тапије на име Тома Хоџа у Делибашином селу

Тапије (сенет) на име Тома Хоџа за посједовање њива у Делибашином селу код Бањалуке. У свакој од седам тапија наведен је назив и величина њиве у дунумима те име граничног власника. Свака тапија је овјерена.

Собетни лист Ђуке Милошевића из Ребровца код Бањалуке

Собетни (собитни) лист кмета поданика Ђуке Милошевића из Ребровца код Бањалуке, земљорадника, који тражи да се уговорени сенети који се чине између чифлук сахибија Наим-аге и чифчија издају без наплате.

Акт-сејди Мехмеда Емина

Акт-сејди Мехмеда Емина у коме обавјештава управу Босанског вилајета да ће Аустријанци и Италијани ићи у Мостар, Скадар и Јањину ради премјеравања меридијана.

Бујрулдија за помоћ у премјеравању на албанској обали

Бујрулдија односно писмена наредба управе вилајета Јањине у којој се даје на знање подручним органима да је Жорж Ђурковић, генерал, стални официр Аустро-Угарске Монархије, дошао на албанску обалу ради премјеравања земљишта, уз налог да се истом из...

Захтјев за поврат оружја Мехмед-аге Халидовог

Акт број Präs. 118/1878 упућен главном царском отоманском мутесарифлуку у Бањалуци у којем се тражи поврат оружја од Земаљске владе у Загребу, одузетог на аустријској граници Мехмед-аги, сину Халидовом.

Пуномоћ за имовинско-правне послове

Овлашћење, пуномоћ из 1880. године, којом Мехмед Хилми-ефендија, син Екић Мустафа-аге, сина Мехмед-ефендије, генералног секретара санџака Садухан у вилајету Ајдин и бившег шефа канцеларије Боснског вилајета, опуномоћује своју браћу Абдулаха и Ахме...

Расподјела имовине кадије Мехмеда Хасима из Бањалуке

Дефтери-хасам (kassam) о расподјели имовине међу насљедницима бањалучког кадије Мехмеда Хасиба, сина умрлог Ћале Мустафе, сина Абдулахова, из Пашић-махале у Бањалуци. Именовани су насљедници и пописана је имовина уз исказану новчану вриједност од ...

Потврда на износ од 100 форинти за лични зајам

Потврда Ибрахимова на износ од 100 форинти које је позајмио од Екић Ахмет-ефендије. Ибрахим је купио њиву од Екића за 300 форинти а исплатио 200 форинти. Пошто је Ибрахимова кућа подјеречена, обавезао се да ће дуг платити приликом грунтовног прево...

Резултати 1 до 25 од 4504